sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

Kommune Qeqertalimmut IT-Administrator-imik sulisussarsiorpugut // Engageret IT-Administrator til Kommune Qeqertalik

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 06-08-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 18-08-2019
Suliffissamut ID normut: 330069079
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration, Ledelse, IT og medier
Atorfiup taaguutaa: IT Administrator
Ilinniagaq: Datafagtekniker, Datateknik, bach., IT-administrator, IT-support, IT-administrator, systemadministration, Master i IT, IT-ledelse, It-supporter
Misilittakkat - Annertunerusumik: Databehandling, offentlig forvaltning, Teknisk support, IT, Microsoft Windows Server 2008, Certified Information Security Manager (CISM), Certified Wireless Network Administrator (CWNA), Cisco Certified Design Professional (CCDP), Cisco Certified Network Professional (CCNP), GIAC Certified Windows Security Administrator (GCWN)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive
Grønlandsk Læse/ tale/ skrive

Engageret IT-Administrator til Kommune Qeqertalik

Kommune Qeqertalik søger en dygtig og erfaren IT-administrator Administrator til at sikre og koordinere en række IT systemer i byerne af omfattende karakter samt være et aktivt bindeled mellem leverandør og kommunen for at sikre en hensigtsmæssig IT integration og understøttelse af arbejdsprocesserne i kommunen.

Kommune Qeqertalik søger IT administrator for tiltrædelse pr. 1 september 2019 eller efter nærmere aftale.

IT er organisatorisk forankret under INUA, og du vil derfor referere til vicekommunaldirektøren.

Din profil

Din erfaring og kompetencer samt personlige og arbejdsmæssige kapacitet har du en service- og forretningsorienteret tilgang, og du er i stand til at matche kommunens behov med de rette løsninger og sikre gode resultater på området. Det er væsentligt, at du har erfaring med implementering og realisering af forandringsprocesser og effektiviseringer via digitalisering.

Derfor lægger vi vægt på du:

  • Har en erfaringsmæssig baggrund og relevant uddannelse inden for IT.
  • Har arbejdet i større organisationer og haft praktisk erfaring med IT- og/eller forandringsprojekter.
  • Er en stærk og troværdig projektleder.
  • Har gode samarbejdsevner
  • Er velformuleret i skift og tale
  • Har gode kommunikations egenskaber
  • Kan arbejde selvstændigt og træffe nødvendige beslutninger
  • Kan motivere og udvikle organisationen

Vi tilbyder

Vi kan tilbyde dig et udfordrende og spændende job med mulighed for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring.

Der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling, og vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads.

Dertil tilstræber vi os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig og kollegial sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Løn og Ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR. 35

Lønnen med faste løndele i LR 35 udgør pr. 1. april 2018 månedligt kr. 43.473,05,- og årligt kr. 521.676,60,-

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er , fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

Ansættelse vil ske med 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger

Kan fås hos Kuluk Eliassen IT-administrator E-mail: ke@qeqertalik.gl eller +299 38 72 97 og på kommunens hjemmeside www.qeqertalik.gl[HJM1],

Send os en ansøgning

Ser du potentiale i jobbet og tror du, at du kan være med til at udvikle vores kommune, så send en ansøgning mærket ”IT administrator” sammen med et CV med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, og vedlagt eksamenspapirer, m.v.

 

Ansøgningsfrist: 18 august 2019

 

Du kan maile os din ansøgning på: hr@qeqertalik.gl

 

Eller sende den med post til:

Kommune Qeqertalik

Niels Egedes Plads 1

Postboks 220

3950 Aasiaat


 [HJM1]


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia