sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Konsulenter til de borgerrettede rådgivningstilbud

Grønlands Selvstyre

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 31-03-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-04-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80014264
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik

Grønlands Selvstyre
Konsulenter til de borgerrettede rådgivningstilbud

Grønlands Selvstyre, Nuuk

De borgerrettede rådgivningstilbud skal styrkes for at imødekomme borgernes behov, bl.a. med udvidelse af Tusaanngas åbningstider.

Tusaannga er et tilbud til borgere, der har brug for at tale med nogen om problemstillinger, som de ikke føler, de kan få hjælp til i deres vanlige omgangskreds eller lokalsamfund. Problemstillingerne, der skal varetages, kan have mangeartede karakterer, derfor er det vigtigt, at rådgiverne er empatiske og omstillingsparate.

Som konsulent skal du bl.a.:

  • Betjene Tusaanngas telefoner og sms-system i samspil med kollega i dagtimerne
  • Praktisere støttende lytning for børn/unge og voksne med problemstillinger, der kan spænde fra alt mellem mobning, vold, opdragelse, krænkelser til misbrug mv.
  • Rådgive og motivere borgere til videre handling på deres problemstillinger
Grønlands Selvstyre

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia