sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Kontorfuldmægtig til GFLK

Grønlands Selvstyre

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 21-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-11-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82851639
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Eqqumiitsuliorneq, kulturi & timersorneq, Pisortani allaffissornikkut aqutsineq, Allaffik & allaffissorneq

Grønlands Selvstyre
Kontorfuldmægtig til GFLK

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) forestår kontrol og overvågning af fiskeri, fangst og jagt. GFLK har som hovedmålsætning at sikre overholdelse af Grønlands Selvstyres fiskerilovgivning og herunder også de regler, som udstedes i henhold til bilaterale fiskeriaftaler eller i medfør af Grønlands deltagelse i internationale organisationer eller tiltrædelse af internationale konventioner om udøvelse af fiskeri.

Stillingen som kontorfuldmægtig fordrer gode styrings- og planlægningsmæssige evner samt gode evner til at kommunikere.

Stillingen indeholder følgende hovedopgaver:
Kontakt til indhandlingssteder, opkøbere og rederier, udsendelse af rykkerskrivelser mv. Behandling og indtastning af logbøger og indhandlingsoplysninger fra det kystnære fiskeri. Kvalitets- og datavalidering af indtastningsdata. Ad hoc-opgaver samt deltagelse i forhold til resten af organisationen.

Grønlands Selvstyre

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia