sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Kontorfuldmægtig til kreditorafdelingen hos DcR

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 12-06-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-07-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85541989
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Kontorfuldmægtig til kreditorbogholderiet hos DcR
Den centrale Regnskabsafdeling (DcR)
DcR er øverste ansvarlige for Landskasseregnskabet i Selvstyret. DcR har 40 medarbejdere og består af tre kontorer; Debitor- og kreditorbogholderi, Finans- og specielbogholderi og Regnskabsudvikling.

DcR har ansvar for:

 • Udarbejdelse af Landskassens Regnskab
 • Selvstyrets Løn- og økonomisystemer
 • Landskassens økonomiske mellemværender med kommunerne og de nettostyrede virksomheder
 • Selvstyrets centrale kassefunktion, likviditetsstyring og portoføljepleje
 • Bogførings- og afstemningsopgaver for Selvstyrets departementer og institutioner
 • Udlånsadministration
Selvstyrets regnskabsafdeling DcR, er i en rivende udvikling og mangler en kontorfuldmægtig til at varetage daglige opgaver i kreditorbogholderiet.
Opgaver
Du skal sammen med de øvrige medarbejdere i kreditorbogholderiet bl.a. varetage opgaver indenfor følgende områder:
 • Betaling af kreditor fakturaer
 • Bogføring af indbetalinger
 • Dokumenthåndtering i Iris
 • Afstemning af kreditorer
 • Rykning af enheder
 • Forefaldende kontorarbejde
Vi forventer, at Du:
 • Har en relevant regnskabsmæssig uddannelse
 • Har erfaring med lignende opgaver
 • Har et godt kendskab til IT systemer og er vant til at bruge dem, meget gerne også økonomisystemet Prisme
 • Er stabil og omhyggelig med dit arbejde og humoristisk anlagt
 • Det er en fordel om du behersker både grønlandsk og dansk
Vi tilbyder Dig:
 • Et godt og spændende arbejdsmiljø
 • Faglig og personlig udvikling
 • Mange spændende arbejdsopgaver hvor du har indflydelse på løsningen
 • Dygtige og motiverede kollegaer


Ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og den til enhver tid forhandlingsberettigede organisation, S.I.K.
Der er ikke tilknyttet personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret kan boligen bevares i den nye stilling.
Tiltrædelsesdato: 1. august 2024 eller efter aftale.
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kontorchef i kreditor afdelingen Amalie Noahsen på tlf. 34 67 80, pr. mail amno@nanoq.gl

Ansøgningen skal være DcR i Hænde senest den 3. juli 2024.
Til ansøningen vedlægges CV og relevant dokumentation for tidligere ansættelser og eksamenspapirer. Ansøgningen skal sendes via nedenstående link. Vi modtager ikke ansøgninger pr. mail.
Økonomi- og Personalestyrelsen, idet daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.
ASAs grundlag er at ”ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.”  Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.
ASAs 3 værdier er:
 • Ansavar – Vi tager ansvar for vore handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde – Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg – Vi er hjælpsomme og passer på hinanden
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgning via e-mail.
 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia