sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Kontorfuldmægtig til Lønkontoret i Maniitsoq

Qeqqata Kommunika

Maniitsoq
Ikkunneqarpoq: 21-09-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-10-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82692408
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Dine arbejdsopgaver bliver:

  • Indrapportering og kontrol af løn m.v.
  • Lønkørsler
  • Afstemning af lønkonti
  • Afregning af kreditorer
  • Andet kontorarbejde iflg. opgavefordeling

Vi forventer:

-At du har relevant uddannelse indenfor HK

-At du har et positivt menneskesyn

-At du kan lide at arbejde i pressede situationer, hvor frister er afgørende

-Dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) foretrækkes

Vi har travlt, men vi venter på dig. Vi er i alt 6 medarbejdere, 4 i Sisimiut og 2 i Maniitsoq samt en elev, der er i Sisimiut.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og kommunerne og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig:

Der kan til udefra kommende ansøgere stilles bolig til rådighed.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligten til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først påbegyndes, når kommunen har modtaget en straffeattest. Der gøres derfor opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en straffeattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til lønchef Johanne Siegstad, telefon 867340, e-mail josi@qeqqata.gl.

Det praktiske:

Ansøgning med straffeattest, børneattest og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades som PDF-fil, og skal være i hænde via kommunens hjemmeside.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia