sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Koordinerende afdelingssygeplejerske, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 12-01-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 18-01-2019
Suliffissamut ID normut: 329925192
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Medicinsk område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, søger en koordinerende afdelingssygeplejerske til Medicinsk ambulatorie/dagafsnit samt patientkoordinering.

Da vores koordinerende afdelingssygeplejerske gennem mange år har valgt at gå på efterløn søger vi en ny leder til at efterfølge hende. Vi søger dig der kan starte d. 1. juni 2019. Der er planlagt 2 ugers introduktion/overlap med den nuværende afdelingssygeplejerske.

Den koordinerende afdelingssygeplejerske er leder for medicinsk ambulatorie bestående af 6 sygeplejerske, heraf en til børneambulatorie og 1 landsdækkende TB-sygeplejerske, Medicinsk/onkologisk dagafsnit med 3 sygeplejersker, samt medicinsk patientkoordinering med 1 sygeplejerske og 1½ sekretær tilknyttet.

I medicinsk dagafsnit behandles dels borgere fra Nuuk, men også visse patienter fra Kysten.

Medicinsk patientkoordinering står for indkaldelse og planlægning af gode hensigtsmæssige medicinske patientforløb til både sengeafdeling, ambulatorie og Patienthotel.

Vi søger en afdelingssygeplejerske der

 • Har videreuddannelse på diplom eller masterniveau
 • Har bred erfaring indenfor det medicinske speciale
 • Har interesse for administrative og ledelsesmæssige opgaver
 • Er engageret og god til at fastholde og implementere nye tiltag
 • Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Kan sikre personlig og faglig udvikling af personalet
 • Har pragmatisk holdning til hverdagen og kan bevare roen og overblikket i pressede situationer
 • Har sund og god humor samt besidder stor tålmodighed
 • Har lyst til at være med til at skabe noget nyt

Vi kan tilbyde

 • En stilling med mange opgaver og udfordringer
 • God introduktion til et bredt fagligt spektrum
 • En afdeling hvor der forventes en kontinuerlig udvikling i opgavernes art og omfang
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Kan sikre personlig og faglig udvikling af personalet
 • Et tæt samarbejde med de øvrige ledere i Medicinsk Afdeling
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening

Området ledes af en ledende overlæge, en ledende oversygeplejerske og 2 afdelingssygeplejersker – og i dette team vil den en koordinerende afdelingssygeplejerske også indgå. Du skal være indstillet på at indgå i et tæt dagligt samarbejde omkring patientforløb med afdelingssygeplejerskerne og personalet i sengeafsnit og Patienthotel.

Hvem er vi?

Dronning Ingrids Hospital er landshospital for Grønland og regionssygehus for Region Sermersooq.

Der er 108 senge plus patienthotel med 70 senge. Det er et moderne og veludstyret hospital med et højt fagligt niveau, gode kolleger og omgivelser, der næppe kan være smukkere. Medicinsk Afdeling råder over i alt 32 sengepladser heraf et integreret børneafsnit med 8 pladser, foruden dagafsnit og ambulatorium. Herudover hører Centrallaboratoriet, Røntgen afdelingen og Terapiafdelingen også under medicinsk område.

Området ledes af en ledende overlæge, en ledende oversygeplejerske og seks afdelingsledere.

Jagt, sejlture, vandring og skisport i din fritid

Her har du mulighed for, at opleve en unik kultur og en enestående natur. Her er storslåede naturoplevelser og sjældne muligheder for sejlture, fiskeri, fjeldvandring og skisport.

Ligeledes finder du tidssvarende indkøbscentre og specialforretninger, en flot svømmehal, museer og idrætshaller samt et moderne kulturhus med musikarrangementer, teater og biograf.

Krav til ansættelse

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201812564

Ansøgningsfrist: d.18 januar 2019

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 4

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen på telefon +299 34 47 87 (efter kl. 12 dansk tid), eller e-mail: abj@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på e-mail: mlce@peqqik.gl

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia