sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

KTI Sisimiuniittoq issittumi sanaartornermi sulisartut ilinniarfiat sanaartornermi ilitsersuisutut beton-imilluunniit sanaartornermik misilittagalimmik områdelederitut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq.

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 27-11-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 04-01-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81431131
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Ilinniarfiit sisamat 2021-imi aallartisalerpavut, aallartisarnitsinnilu områdelederimik sanaartornermi ilitsersuisumik beton-ilerinermilluunniit sanaartornermi misilittagalimmik ilinniarfik aqutsisussamik pissarsiorpoq.

Pikkorissarnernut pimoorussilluni ingerlatanut tamakkiisumillu ilinniarnermi soqutiginnillutit atuartitsisoorusukkuit, aammalu pikkorissarnissanut assigiinngitsunut atuartitsinermilu sakkussanik ineriartortitsinermut soqutiginnikkuit atorfimmut piukkuppatsigit.
 
Atorfik pillugu
Sanaartornermik Ilinniarfik Sisimiuniittoq Teknikkimik Ilinniarfiup KTI -ip immikkoortortaata ataani inissisimavoq, tassunga aamma Aatsitassanut Ilinniarfik, Ilinniarnertuunngorniarfik, kiisalu Saviminilerinermik Ilinniarfik nuummiittoq tassunga atapput.
 
Atuarfik ilinniarfeqarfiuvoq nutaaliaasoq sunik tamanit atuartitsinermi atortunit isariaqartitanit pilik, aammalu sanavinnik atortorissaartunik peqarpoq, taamattaaq inuiaqatigiit isariaqartitaat aallaavigalugit ilinniarfissanik nutaanik ineriartortitsillutalu siammasissumik atuartitaanikkut siuarsaajuarpugut.
 
Ilinniartitaanerit naatsut eqqarsaatigalugit områdelederitut ulluinnarni Sanaartornermik Ilinniarfimmi sulisut qanimut suleqatigeqqissaarlugit sulineq ingerlanneqassaaq.
 
Atuartitsinermi assassornikkullu atuartitsinermut atatillugu, pilersaarusiornernut, ineriartortitsinermut, aaqqissuussinernut ingerlatsinermilu inaarsaanernut nalilersuinernullu peqataasassaatit. Naatsorsuutigissavat aamma suliassanik allanik, soorlu KTI tamaat eqqarsaatigalugu assigiinngitsunik suliniutinik ineriartortitsinermut tunngasunik suliaqartarnissaq.
 
Issittumi sanaartornermi sulisartussat ilinniartitaanerat tamakkiisumik ilinniarfiuvoq, ilinniarneq Teknikkimik Ilinniarfiup suliffeqarfinnut namminersortunut neqeroorutigisassavaa. Issittumi sanaartornermi sulisartussat ilinniarfiat maannamut immikkut sammivilersukkanik sisamanik ilinniarfissatut neqerooruteqarpoq:
 • Toqqavissanik kuitsiviliornerit
 • Ingitserinerit
 • Qalialersuinerit
 • Iikkat marrianit sanaat & Qaasernartuleriffiillu
Naatsorsuutigaarput:
 • Pineqartumut atatillugu ilinniagaqartuussasutit sanaartornermut ilitsersuisutut beton-ilerinermulluunniit tunngasumik, ajornanngippallu teknikkimut tunngasumik ilinniarsimasuussasutit.
 • Ilinniartitsissutigineqartussanut atuartitsinermut assassornermullu tunngasunik piginnaaneqarluartuussasutit.
 • Qarasaasiamik nalinginnaasumik tuisinnaanerup saniatigut annertusisamik piginnaaneqartutit. 
 • Sungiusimassagit assigiinngiaartunik suliaqarsinnaaneq, ulluinnarnilu sulinerit aaqqissuussaalluartumik ingerlassinnaagit.
 • Atuartitsinermik pilersaarusiornermik taassumalu ingerlannissaanut misilittagaqareersinnaasutit.
 • Ajornanngippat marlunnik oqaaseqartuusutit (kalaallisut qallunaatullu).
 • Ilinniarfik tamaat isigalugu ilinniartitsisut tamaasa sapiissuseqarlutit eqaatsumik suleqatiginniffigisinnaagitit
 • Oqaatsit pingasut pineqartut iluini minnerpaamik marlunnik oqaaseqartuussasutit: tuluttut, qallunaatut kalaallisulluunniit.
Inuttut inissisimaffiit eqqarsaatigalugu inuusuttunik sulissininni unamminartut taakkulu ilinniagaqarnissaannik kaammattuinerit sulinikkut kajumissuseqalertitsinermik nassataqarnera misigissavat. Ammasuuvutit suleqatiginninnissamik ujartuisoq, teknologiimut tunngasunik, inunnik inuiaqatigiinnilu pissutsinik soqutiginnillutit
suleqataarusuttoq. Uummaarissumik allanngorarfiusumik sulinissat ujartorlugu ornigisaqartuunissat teknologimik suliffeqarfiullu aaqqissuussaaneranik, suleqatit allat akimorlugit ilinniagaqassutsikkut peqateqarlutit sulinissat nukittuffigissagit naatsorsuutigaarput.
 
Neqeroorutigaarput
Periarfissinneqarputit kalaallit nunaanni sanaartornikkut atorfik aqqutigalugu ineriartortiseqataanissannut ilinniarfiillu
sisamat nutaat pilersinneqartut aallaqqaataanit sunniuteqarfiginissaanut. Suliffik sulianut teknologiimullu tunngasunik angusaqarluarusuttunut ineriartorfissatut tikkuussisoq.
 
Ullup suliffigisap allanngorartuunissaa, illillu atuartitsininni aqutsininnilu nammineerlutit sunniuteqarfigisannik sulisarnissat pingaartipparput. Siammasissumik suleriaaseqarluni atuartitsinissaq suleqatiginnikkut, ilinniartut qitiutillugit ilinniartinneqarnissaat ilinniartitsisullu piginnaanngorsartuarnissaata ineriartortinnissaa, perorsaanikkut, ingerlatitseqqiinikkut atuartitsinikkullu patajaatsumik ineriartortinneqarnissaat kissaatigaarput. Nukittuumik
suleqatigiinnikkut inissisimanissaq pingaartitaraarput, eqaatsumik nuannersumillu suliffeqarfiup avatangiiseqarluni ingerlanissaa, atuartitsinikkullu nutaaliaasunik atortorissaartup attatiinnarnissaanik pingaartitsisuuvugut.
 
Sulilerfissaq: 1. februar 2020 imlt. isumaqatigiissuteqareernikkut.
 
Annertunerusumik paasissutissat
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit Ilinniartitaanermi pisortaq John Plambek e-mail: jopl@kti.gl imlt. oqarasuaat : +299 867630 aqqutigalugit attavigineqarsinnaavoq.
 
Qinnuteqaat
Qinnuteqaat ilinniarsimanermut uppernarsaatinik sulisimanermilu allanik takussuserlugu nassiunneqassaaq.

Qinnuteqarfissaq kingulleq nallersimalerpat naatsorsuutigaarput
atorfik pillugu qinnuteqartunik oqaloqateqartarnissarput, ataavartumilli qinnuteqartut suliarinissaanut pisinnaatippugut.
 
Paasissutissat annertunerusut perusukkukkit:
Nittartagarput alakkaruk: www.kti.gl
Kommuunip nittartagaa aamma alakkaruk: www.qeqqata.gl

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia