sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Læge, Aasiaat / Qasigiannguit / Qeqertarsuaq, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 14-07-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-07-2019
Suliffissamut ID normut: 330041217
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Speciallæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Sundhedsvæsenet i et grønlandsk distrikt, som Aasiaat, er først og fremmest rettet mod sundhedsfremme og forebyggelse samt såvel medicinsk som kirurgisk sygdomsbehandling.

Du kan forvente en spændende og varierende arbejdsdag, da vi er borgernes primære sundhedstilbud. Vores funktioner udgår fra sygehuset til samtlige af distriktets beboere uanset om de er bosat i by eller bygd.

Du vil i denne stilling kunne blive tilbudt stilling i Aasiaat i 1-3 måneder og herefter 1 måned i enten Qasigiannguit eller Qeqertarsuaq.

Størstedelen af din arbejdstid er afsat til almen medicin i ambulatoriet. Vi har en ugentlig operationsdag, og du må påregne at foretage mindre kirurgiske indgreb. Vores operationsstue og skadestue er veludstyret, og du vil have daglig adgang til laboratorium, røntgen og ultralyd. Foruden det lokale personale, så vil overlægerne på Landshospitalet i Nuuk samt rejsende specialistlæger inden for specialerne øjen, øre-næse-hals og dermatologi fungere som tætte samarbejds- og sparringspartnere.

Hvem er vi?

Du bliver del af et velfungere sygehus bestående af engagerede og dygtige kollegaer. Vi samarbejder tæt på tværs af faggrupper, da det er afgørende for det gode patientforløb og vores succes, f.eks. kræver noget arbejde tolkebistand hvorfor det lokale personale fungerer som tolk.

Hvem er du?

  • Vi ser gerne at du har speciale i almen medicin
  • Du er engageret i dit speciale og praktisk orienteret
  • Din arbejdstilgang er fleksibel og du samarbejder godt på tværs af faggrupper
  • Som person er du åbensindet, kommunikerende og ansvarsbevidst

Aasiaat

Du vil bo i et område tæt på enestående natur og mange oplevelser til søs. Sejlture, hvalsafari, fiskeri og kajaksejlads er en naturlig del af indbyggernes hverdag. I vintermånederne vil du opleve hvordan den hvide sne og nordlyset lyser landskabet op.

Tiltrædelse d. 1. december 2019 eller efter aftale.

Vi hører gerne fra dig hvis du som udgangspunkt, er interesseret i et vikariat af minimum 3 måneders varighed.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelses er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201906211  

Ansøgningsfrist: d. 16. juli 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Niels Steen på tlf. (+299) 89 42 70 eller på e-mail: NIST@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Kenni Birk Andreasen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: KEBA@PEQQIK.GL 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia