sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Læger i Julevikariat, Maniitsoq, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 05-10-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-11-2020
Suliffissamut ID normut: 330378473
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Speciallæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Har du lyst til at opleve den grønlandske jule og vinterstemning i et kort lægevikariat i Maniitsoq?

Vi mangler to læger i Maniitsoq fra den 8 december 2020 til den 8 januar 2021.

Du kan tage din familie med!

Vi tilbyder:

  • Et fagligt udfordrende lægejob med patientkontakter indenfor næsten alle specialer.
  • Et tæt velfungerende samarbejde med stedets øvrige personalegrupper samt mulighed for telefonisk supervision/sparring med overlægerne i Nuuk.
  • Et job hvor du primært arbejder med almen medicin i ambulatoriet. Tillige indlægger du og behandler hyppigst infektionsmedicinske og psykiatriske patienter. Tillige overflyttes der patienter til videre specialiseret behandling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
  • Af og til udførtes små kirurgiske indgreb, men vi forventer ikke at du har kirurgiske kompetencer.

Vi søger dig, der:

  • Gerne er almen mediciner. Andre læger med gode almen medicinske kompetencer, samt yngre læger der har erfaring nok til at gå i selvstændig vagt kan vi også godt bruge.
  • Udover de faglige kompetencer er evnen, og viljen, til respektfuldt samarbejde højt prioriteret.

Om os:

  • Maniitsoq’s Sundhedscenter og de 3 tilhørende bygder Kangaamiut, Atammik og Napasoq betjener ca. 3.300 borgere i alt. Vi er en del af Region Qeqqa (Midt). Vi er ca. 55 ansatte.
  • Sundhedscenteret har et velfungerende ambulatorium samt skadestue og en sengeafdeling, hvor der er plads til 18 indlagte patienter i alle aldre, samt forskellige sygdomsmønstre.
  • Der er daglig adgang til laboratorie, røntgen og ultralyd.
  • Desuden har vi somatisk/psykiatrisk hjemmepleje, sundhedspleje, svangreomsorg, fysioterapi, familieterapi, venerea og præventionsklinik samt sygeplejekonsultation, operationsstue og apotek.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-334 

Startdato: 8 december 2020 

Ansøgningsfrist: 1 november 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionslæge Helle Olsen på tlf. (+299) 864533 eller på e-mail: HELO@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(47).pdf 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed. 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia