sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Lægesekretær til kirurgisk sekretariat, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland

• Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse - Personaleadministrationen

is unknown
Ikkunneqarpoq: 12-01-2018
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-01-2018
Suliffissamut ID normut: 329726561
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: is unknown
Suliassaqarfik: is unknown, is unknown
Atorfiup taaguutaa: is unknown
Misilittakkat - Annertunerusumik: is unknown, is unknown, is unknown, is unknown, is unknown, is unknown
Oqaatsit:
is unknown is unknown
is unknown is unknown

Dronning Ingrids Hospital søger lægesekretær til kirurgisk sekretariat

En stilling som lægesekretærer på Kirurgisk sekretariat, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk er ledig til besættelse pr. 1. februar eller efter aftale. 

Vi leder efter en uddannet lægesekretær, der:

  • Arbejder hjemmevant på en computer
  • Kan bevare roen, også når tingene går stærkt
  • Er glad, stabil og nem at arbejde sammen med
  • Er fleksibel og omstillingsparat

Det er en fordel, hvis du er dobbeltsproget, grønlandsk og dansk, men det er ikke en betingelse.

Vi kan tilbyde:

  • En spændende og udfordrende arbejdsplads med rig mulighed for udvikling
  • Vi benytter EPJ systemet Cosmic
  • Dækning af mange specialer: ortopæd-, parenkym/Urologi -, gynæk./obstre- , ØNH-, og plastik-kirurgi
  • Dygtige, fleksible og humørfyldte kolleger
  • En aktiv personaleforening, der arrangerer sejlture, sammenkomster m.v.

Vi har turnusordning med søndagsvagter, så du kan forvente at have vagt ca. hver tredje eller fjerde uge.

Du vil blive en del af et godt og velfungerende team med stabile og positive kolleger på tværs af faggrupper.

Løn og ansættelsesforhold:

Løn og øvrige ansættelsesvilkår følger den til enhver gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og AK for lægesekretærer. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster ; ;

Da stillingerne kræver arbejdstilladelse for ikke hjemmehørende personer, tages der forbehold for, at ansættelsen kan blive tidsbegrænset med eventuel mulighed for forlængelse.

Ansøgningsfrist: 20. januar 2018

Ansøgning:

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201712481 ;  ;

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Rejse og boligforhold:

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst (http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster).

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Kontakt:

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende lægesekretær Lone Rohde, Kirurgisk sekretariat e-mail loro@peqqik.gl telefon +299 34 43 52                        

Generelle oplysninger om løn- og ansættelsesforhold kan indhentes ved Personaleadministrationen, Marie Louise Chemnitz Egede på telefon +299 34 43 85 eller e-mail mlce@peqqik.gl 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Aqqutissamut / angalanissamut pilersaarut naatsorsoruk
Uuminnga:
Uunga: