sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Lægesekretær til Qaqortoq

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 31-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-08-2020
Suliffissamut ID normut: 330317371
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq, Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Lægesekretær
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Økonomi), Ikke angivet (Kontor og administration), Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Human Resources), Ikke angivet (Administration)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Har du flair for IT og kan du bevare overblikket i en travl hverdag? … så har vi en stilling som lægesekretær ledig fra 1 oktober 2020.

Et regionssygehus med meget samarbejde

På regionssygehuset i Qaqortoq er vores primære opgave er at konsultere byens og dens bygds borgere. Vi har et tæt samarbejde på tværs faggrupper, således at patienten får den bedste behandling.

Du assisterer lægen og bidrager til det gode patientforløb

  • I samarbejde med kollegaer vil du betjene telefonomstilling.
  • Du vil håndtere fællesmailen og fordele indkommen post til det sundhedsfaglige personale.
  • Du har medansvar for at bestille, formidle og følge op på billetter/rejseplaner for patientrejser.
  • Der kan forekomme arkiveringsopgaver, som kræver fortrolig håndtering.
  • Endeligt kan der påregnes tolkefunktion for sundhedscenteret læger.

Gode muligheder for udvikling

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med alsidige og udfordrende arbejdsopgaver, hvor du ofte er i kontakt med både patienter og sundhedsfagligt personale. Du kan se frem til at blive del af et team af dygtige, fleksible og humørfyldte kollegaer, hvor vi hjælper hinanden på tværs af faggrupper. Det skaber et godt arbejdsmiljø og kollegaskab!  Ved din tiltrædelse sikrer vi naturligvis en grundig introduktion.

Du er dobbeltsproget og har flair for IT

  • Vi søger dig som er dobbeltsproget grønlandsk/dansk, da du må forvente at fungere som tolk.
  • Det er væsentligt at du arbejder hjemmevant på en computer, og gerne har erfaring med elektronisk patientjournal (EPJ) og herunder COSMIC.
  • Du arbejder med stor ro og overblik - også når tingene går stærkt.
  • Af person er du glad, stabil og har gode samarbejdsevner.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

Startdato: 1 oktober 2020

Ansøgningsfrist: 24 august 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Efa Olsen på tlf. (+299) 64 76 51 eller på e-mail: EFAO@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 24. august 2020

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia