sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ledende Skoleinspektør til Nanortallip Atuarfia

Kommune Kujalleq

Nanortalik
Ikkunneqarpoq: 29-11-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-12-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-83028226
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Ledende Skoleinspektørstillingen på særlige åremåls vilkår, til besættelse pr. 01. januar 2022 eller nærmere aftale:


Personalet på Nanortallip Atuarfia, elever og ikke mindst forældre ønsker at få en målrettet og visionær leder, der sammen med resten af ledelsen og skolens øvrige personale formår at løfte skolen og skabe fremgang pædagogisk og resultatmæssigt.


Information om Nanortallip atuarfia

·Der er omkring 173 elever.

·Der er en normering på 28 lærere.

·Skolen er opdelt i 3 afdelinger.

·Lærerne er gode til at samarbejde og tager godt imod nye kolleger.

·Der er også en stor fælles aula, hvor lærere og elever kan samles.

·Der er et dramalokale og musikafdeling.

·Der er pædagogisk værksted.

·Alle undervisningslokaler har smartboards.

·Alle elever har iPads, som bruges til undervisning.

·Lærerne bruger lærerintra godt, og forældreintra er indført.

·Skolen er i gang med en plan for at højne elevernes resultater.

·Lærerne er ikke bundet i et trin. Men arbejder i klasser.

·En leder har også ansvar for fire bygder og to fåreholdersteder.

Vi ønsker en leder:

  • Der har evnen til at lede, rådgive og vejlede lærerne og føre tilsyn
  • Der har en økonomisk forståelse og kan arbejde med store budgetter
  • Der følger op på målene og kan samarbejde både opad og nedad med respekt for de forskellige grupper i organisationen.


Vi lægger vægt på:


  • At du er god til at samarbejde, både med lærerne, øvrige medarbejdere og dine foresatte.
  • At du forstår din rolle som leder og ansvaret, der følger med.
  • At du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
  • At du er i stand til at modstå pres i dit daglige arbejde
  • At du er loyal over for dine arbejdsgivere
  • At du behersker grønlandsk og dansk godt, men evnen til at lede har 1. prioritet.


Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.


Hvis du mener du kan indfri disse udfordringer, skal du skrive din ansøgning.

 

Skoleinspektørens nærmeste foresatte er Kommune Kujalleq’s forvaltningschef for skoler, - og daginstitutioner, der har placering i kommunens administration i Nanortalik.


Ansættelsesvilkår:

For ansættelsesforholdet gælder Hovedaftale af 28.10. 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, Overenskomst af 25. maj 2021 mellem Naalakkersuisut og IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. og Aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår.


Der vil blive stillet en bolig til rådighed, der betales efter gældende regler. Der kan dog være ventetid på boligen. I tilfælde af ventetid, vil kommunen stille vakantindkvartering til rådighed, hvoraf der betales skat efter gældende regler.


Nærmere oplysninger om stillingen kan rettes til forvaltningschef til forvaltningschefen for Skole, - og Daginstitutions –og Innovationsforvaltningen Jesper Ryttorv telefon direkte + 299 64 54 61 eller e-mail jert@kujalleq.gl


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades med PDF-fil, skal være i hænde via kommunens hjemmeside senest den 20. December 2021.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat