sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Vectrus Services A/S

Leder til kraftvarmeværk

Vectrus Services A/S

Pituffik, Thule Air Base
Ikkunneqarpoq: 13-01-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-04-2021
Suliffissamut ID normut: 330479952
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Isumaqatigiissut/suliniut, Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aqutsineq
Atorfiup taaguutaa: Maskinmester
Ilinniagaq: Maskinmester
Misilittakkat - Annertunerusumik: Tilsyn af elværker
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Tuluttut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

Leder til kraftvarmeværk, Thule Air Base

 

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Thule Air Base, Grønland, og søger en afdelingsleder (supervisor) til basens elværker.

Elværket indgår organisatorisk i Utilities and Facilities Maintenance-divisionen, og har ansvaret for drift af varme og energiproduktion på basens hovedkraftværk og et aux-kraftværk på radarinstallationen, vedligehold af basens forskellige installationer.

Stillingen refererer til Operations Manageren for UFM-divisionen og er til fastansættelse snarest muligt.

Ansvarsområder

Som supervisor på kraftvarmeværket vil du være ansvarlig for følgende:

 • Daglig drift og ledelse af afdelingens medarbejdere.
 • Sikre at daglig vedligehold og reparationer på motorer og infrastruktur bliver udført.
 • Sikre at medarbejderne har de nødvendige kompetencer, herunder at alle er krydstrænet i forhold til deres ansvarsområder.
 • Gennemføre planlagte og nødvendige personalesamtaler.
 • Udarbejdelse af vagtplaner til 24/7/365-bemanding af værkerne.
 • Planlægning af ferie.
 • Udarbejdelse af forslag til optimering/effektivisering af driften i afdelingen.
 • Sikre at de valgte teknologier og løsninger anvendes til udførelse af afdelingens opgaver.
 • At de etablerede procedurer og håndbøger for området er opdaterede og at medarbejderne arbejder i overensstemmelse med disse.
 • Rapportere afvigelser til divisions superintendent.
 • Sikre at arbejdet udføres på en sikkerhedsmæssige forsvarlig måde, og at elværkerne er velfungerende og fremstår professionelt.
 • Efter behov vil du afløse for andre UFM-supervisors under disses fravær.

Kvalifikationer og erfaring

Vi søger en person, som:

 • Er uddannet som maskinmester.
 • Har mindst 5 års erfaring med drift af elværker.
 • Har 3-4 års ledelsesmæssig erfaring.
 • Har erfaring med højspænding er en fordel
 • Er stærk i engelsk både i skrift og tale.
 • IT-erfaring. Vi anvender Microsoft Office-pakken, Microsoft Project, Microsoft Access, Visio og IBM-systemet Maximo.
 • Dansk statsborgerskab kræves for ansættelse på basen, ligesom gyldigt kørekort til personbil også er nødvendigt.

Ring til Rekrutteringsafdelingen hos Vectrus Services på telefon 0045+35252587 og få nærmere detaljer om stillingen og ansættelsesforhold. Send din ansøgning med CV og kopi af relevante uddannelsesbeviser til susanne.jensen@vectrus.com.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat