sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Lektor eller Adjunkt i Samfundsvidenskab til Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 24-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85500015
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet
søger en lektor eller adjunkt i samfundsvidenskab.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024, eller efter aftale.

Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi danner ramme om et mangfoldigt forsknings- og studiemiljø med ca. 100 studerende, 8 fuldtidsansatte og en række ph.d.-studerende, samt gæsteforskere. Afdelingen udbyder to bacheloruddannelser i henholdsvis erhvervsøkonomi og arktisk samfundsvidenskab og en kandidatuddannelse i samfundsvidenskab. Fokus på uddannelserne og forskning i afdelingen er Grønland og Arktis.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på grønlandsk, dansk og engelsk.

Afdelingen hører ind under Instituttet for Samfund, Økonomi og Journalistik som omfatter yderligere tre afdelinger:

 • Afdeling for Socialt Arbejde
 • Afdeling for Journalistik
 • Afdeling for Jura
Kvalifikationskrav
 • Relevant universitetsuddannelse på ph.d.-niveau.
 • Forsknings-, undervisnings- og formidlingsmæssige kvalifikationer svarende til adjunkt- eller lektorniveau.
 • Viden om aktuelle samfundsvidenskabelige problemstillinger i Grønland og Arktis, samt indsigt i offentlig forvaltning i Grønland vil være en fordel - men ikke et strengt krav.
 • Sprogkundskaber på et højt niveau i grønlandsk, der muliggør forskning og undervisning på grønlandsk, samt dansk og engelskkundskaber.
Arbejdsopgaver
Dine primære ansvarsområder vil dreje sig om undervisning i tværfaglige kurser med fokus på samfundsvidenskab og økonomi. Specifikt:
 • Undervisningskurser inden for samfundsvidenskab og metode, herunder emner som offentlig forvaltning og Grønlands politik og økonomi. Du kan også bidrage til kurser inden for det sociologiske område.
 • Vejledning og eksamination af studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.
 • Tværfaglig forskning samt publicering og videnskabelig formidling inden for instituttets fagområder samfundsvidenskab og økonomi med vægt på Arktis.
 • Videreudvikling af uddannelsen i samarbejde med afdelingens og instituttets øvrige ansatte.
 • Vidensudveksling med samfundet og deltagelse i den offentlige debat.
 • Fagligt bedømmelsesarbejde.
 • Deltagelse i det administrative og kollegiale samarbejde.
Du bliver ansat på Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi, der ligger under Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik (SØJ), men der kan være brug for at du også underviser på andre af Ilisimatusarfiks institutter.
Ansættelse sker som adjunkt eller lektor, alt efter kvalifikationer og erfaringer.

Ansøgningen
Ansøgningen om ansættelse som lektor eller adjunkt i erhvervsøkonomi skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

Bilag 1:   Curriculum Vitae.
Bilag 2:   Dokumentation for eksaminer.
Bilag 3:   Kontaktoplysninger på tre personer hvorfra, der kan hentes reference.
Bilag 4:   Fuldstændig og nummereret publikationsliste.
Medsendte værker (jfr. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten.
Bilag 5:   Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er).
Bilag 6:   Et teaching portfolio med dokumentation for undervisningskvalifikationer og universitetspædagogikum eller tilsvarende, samt evt. refleksion over egen hid- og fremtidige undervisningsvirksomhed
Bilag 7:   Dokumentation for forskningsformidling.
Bilag 8:   Op til fem publikationer på kapitel- eller artikellængde. Ansøgeren kan udvælge højst fem publikationer som særligt relevante for bedømmelsen.

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder ved Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi Javier Arnaut, tlf. +299 385626, eller institutleder Annemette Nyborg Lauritsen, tlf. 299 385660.
Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Bedømmelse og ansættelsesprocedure for adjunkt- og lektorstilling.
Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutleder.
 • Ansættelsesperioden på adjunkt-niveau sker normalt for en periode på 4 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som lektor.
 • Ansættelse som lektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået lektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.
Om Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  
 • Institut for Læring
 • Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
 • Institut for Kultur, Sprog & Historie
 • Institut for Sundhed & Natur
Om Fællesadministrationen
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia