sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Maskinmester, Dronning Ingrids Hospital, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse - Personaleadministrationen

is unknown
Ikkunneqarpoq: 12-01-2018
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-01-2018
Suliffissamut ID normut: 329726560
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: is unknown
Suliassaqarfik: is unknown, is unknown
Atorfiup taaguutaa: is unknown
Misilittakkat - Annertunerusumik: is unknown, is unknown, is unknown, is unknown
Oqaatsit:
is unknown is unknown
is unknown is unknown

Dronning Ingrids Hospital søger en dygtig og engageret kollega til en alsidig og spændende stilling i Grønland.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. marts 2018 eller efter aftale.

Dronning Ingrids Hospital (DIH) som er beliggende i Nuuk, er Grønlands landshospital, som både varetager landssygehusfunktionen og yder assistance på specialeområder til Grønlands 5 regioner. DIH har 191 sengepladser, fordelt på kirurgiske, medicinske, psykiatriske, samt intensiv afdelinger. Derudover forefindes laboratorium, røntgen, OP og en driftsafdeling, hvorunder teknisk afdeling er placeret.

Stillingens omfang:

Du vil i samarbejde med teknisk chef få medansvar for den daglige drift af teknisk afdeling, der består af i alt 16 kollegaer med fagspecialer lige fra maskinarbejder, VVS-montør, tømrer, elektrikere, malere til medicoteknikere.
Afdelingen varetager bl.a. opgaver vedrørende drift og vedligeholdelse af tekniske installationer – herunder:

• Dampkedelanlæg
• Varmeforsyning
• Køleanlæg
• Tekniske luftarter
• Nødforsyningsanlæg
• Brandalarmering– og slukningsanlæg
• Kommunikationssystemer
• CTS-anlæg
• Vandforsyning og spildevandsanlæg
• Ventilationsanlæg
• Energioptimering
• Tilsyn med installationer der udføres af byens installatører
• Projektkoordinering

Derfor stiller vi høje krav til dig som kommende maskinmester. I det daglige vil arbejdet veksle imellem drift, vedligeholdelse, optimering og sagsbehandling af forskellig art.

Faglige kvalifikationer:

• Det forventes, at du har en håndværksmæssig baggrund og en videregående uddannelse som maskinmester eller lignende.
• Det vil være en fordel hvis du allerede har, eller har mulighed for at opnå udvidet kedelpassercertifikat og el autorisation

Som person forventer vi:

• At du har evnen og viljen til at arbejde med problemstillinger der stiller krav
• Faglig indsigt og personlig integritet
• Ved teknisk chefs fravær skal du endvidere være klar til at påtage ledelsesmæssige ansvar i afdelingen

Vi tilbyder:

• Et spændende og personligt udviklende job
• En masse gode kollegaer, der trives med et positivt arbejdsklima
• Afvekslende arbejde imellem drift, vedligeholdelse og optimering af forskellig art – afhængig af dine kvalifikationer og spidskompetencer
• For den rette person vil der være avancementsmuligheder ved forventet generationsskifte

Rejse og boligforhold:

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra bopælen til Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Løn og ansættelsesforhold:

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansøgningsfrist: 19. januar 2018.

Ansøgning:

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201712479

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Teknisk chef Bent Leding Hansen på Tlf.: +299 58 54 08 eller på e-mail: belh@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: jelb@peqqik.gl

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse - Personaleadministrationen
Postboks 1230
3900 Nuuk
Grønland

T: +299 344384

http://www.gjob.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Aqqutissamut / angalanissamut pilersaarut naatsorsoruk
Uuminnga:
Uunga: