sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Medarbejder til inden for hunde-og katte området

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 20-11-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-01-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81407846
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Alsidig medarbejder til nyoprettet stilling inden for hunde-og katte området

GENOPSLAG:

 

Kommune Kujalleq søger en dygtig og engageret medarbejder til en fast stilling, der skal varetage forskelligartede arbejdsopgaver inden for hunde- og katte området starte pr. 01. februar 2021 eller efter nærmere aftale.

Kort om arbejdsstedet
Du vil komme til at være en del af Forvaltning for Teknik og Miljøs driftsenhed i Qaqortoq, og din fysiske placering vil være ved kommunens Entreprenørenhed. Din nærmeste chef vil være kommunens Driftschef.

Ud over kommunens Entreprenørenhed  hører ligeledes personale i kommunens Modtagestationer for miljøfarligt affald, Forbrændingsanlægget og Beredskabet. Forvaltning for Teknik og Miljø har desuden afdelinger i Narsaq og Nanortalik.

Forvaltningens kultur er præget af åbenhed og dialog, og du har indflydelse på dine arbejdsopgaver og har i stor udstrækning selv mulighed for at tilrettelægge din arbejdsdag.  

Dine arbejdsopgaver
Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du får ansvaret for at sikre, at alle kommunens hunde og katte registreres, vaccineres og mærkes i henhold til gældende lovgivning. Du skal fungere som sagsbehandler ifm. lovgivning på hunde- og katte området, men det foretrækkes, at du også kan varetage driftsmæssige opgaver så som vaccination, mærkning og aflivning af hunde og katte. Oplæring i disse opgaver vil finde sted efter behov.

 

Du får det overordnede ansvar for hunde- og katte området i hele Kommune Kujalleq og må derfor påregne en del rejseaktivitet forbundet med stillingen.

Opgaverne omfatter bl.a.:

 • Sagsbehandle iht. lovgivning for hunde- og katte
 • Sikre registrering, vaccination og mærkning af hunde- og katte iht. lovgivning
 • Borgeropsøgende arbejde med henblik på lovliggørelse af hunde og katte
 • Oplysningskampagner vedr. hunde hunde- og kattehold
 • Lagerføring af vacciner
 • Forestå aflivning af hunde, katte og evt. andre dyr
 • Afholde kurser/instruktion omkring vaccinering og individuel mærkning m.m.
 • Økonomistyring på området for hunde- og kattehold

 

Vores forventninger

Vi ser gerne, at du har:

 • En relevant videregående uddannelse med kendskab til myndighedsudøvelse
 • Erfaring fra en politisk styret organisation
 • Evne til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog
 • Gode samarbejdsevner samt evne til at holde mange bolde i luften.
 • Gode sproglige kompetencer, herunder dansk og grønlandsk

 

Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, effektiv og har et godt humør.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingerne anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte driftschef Sem Ottosen på telefon 64 54 11 eller pr. mail: seot@kujalleq.gl

 

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades med PDF-fil, skal være i hænde via kommunens hjemmeside senest den 15. januar 2021 eller sendes til:

 

Kommune Kujalleq

HR-Afdelingen

Postboks 541

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia