sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Medicotekniker, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 26-11-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-12-2019
Suliffissamut ID normut: 330111612
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed, Ingeniør og naturvidenskab
Atorfiup taaguutaa: Medikotekniker
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Forskning og udvikling), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Har du teknisk snilde?

Opgaverne som medicotekniker

Medicoteknisk afdeling varetager drift og vedligeholdelse af medicoteknisk -, røntgenteknisk – og dentalteknisk udstyr – herunder desinfektions- og sterilisationsudstyr i hele Grønland.

Ansættelsesstedet er Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, men som medicotekniker skal du påregne en del rejsedage til hvert år at besøge sygehuse og sundhedsklinikker i hele Grønland.

Dine opgaver vil først og fremmest være

 • Registrering, vedligehold og reparation af sundhedsvæsenets medicotekniske udstyr på såvel Dronning Ingrids Hospital – som på de øvrige sygehuse og sundhedsklinikker i hele Grønland
 • Vejledning af personale i brug og vedligehold af udstyr samt servicering af dette
 • Medvirke ved anskaffelser og standardisering af medicoteknisk udstyr
 • Samarbejde med de ansvarlige på det telemedicinske område omkring opsætning, vedligehold og service

Personen vi søger

 • Du har en uddannelse som medicotekniker, elektronikfagtekniker eller en tilsvarende relevant uddannelse.
 • Du har erfaring med indkøb, installation, drift, service og vedligeholdelse af hospitalsudstyr eller andre former for specialmaskiner
 • Du er i stand til at sætte dig ind i komplekse problemstillinger
 • Du arbejder selvstændigt, engageret og seriøst med tingene
 • Du er i besiddelse af gode samarbejdsevner og har let ved at kommunikere med de mange forskellige faggrupper i sundhedsvæsenet
 • Du er udadvendt og trives i et uhøjtideligt miljø
 • Du er ansvarsbevidst, og evner at planlægge din egen indsats i forbindelse med servicebesøg i de enkelte regioner
 • Du er en ”tusindkunstner”, der evner at løse komplekse problemstillinger – af og til uden for det område, hvor du har din spidskompetence

Tiltrædelse Stillingen er ledig til besættelse snarest.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Der ydes et særligt tillæg til lønnen for eventuel deltagelse i den tekniske vagtforpligtelse.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201910406  

Ansøgningsfrist: d. 1. december 2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Driftschef Henrik Overvad på e-mail heov@peqqik.gl eller telefon +299 34 49 41.

Teknisk Chef Bent L. Hansen e-mail belh@peqqik.gl eller telefon +299 34 49 61

Afdelingsleder Ole Justsen e-mail  joj@peqqik.gl eller telefon +299 34 49 71

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 46 81 eller på e-mail: EREG@PEQQIK.GL  

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut