sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Meeqqanut Ilaqutariinnullu pisortaq / Direktør for Børn og Familie

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 25-09-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-10-2023
Suliffissamut ID normut: 331578604
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat
Atorfiup taaguutaa: Direktør
Misilittakkat - Annertunerusumik: Engageret, Initiativrig, Samarbejde, Ansvar
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Kommuneqarfik Sermersooq Meeqqanut Ilaqutariinnullu pisortamik angusaqarusuttumik ineriartortitserusuttumillu pissarsiorpoq. Suliffissaq una ilinnut, aqutsisumut pikkorissumut misilittagaqarluartumullu, taakkualu saniatigut meeqqanut ilaqutariinnullu pitsaanerpaamik aaqqiissuteqarnissaq siunertaralugu pissutsit taamaaginnarnerinut unammillersinnaasumut, tassuunalu ineriartornissamik qulakkeerinnissinnaasumut periarfissaavoq.

 

Atorfik:

Meeqqanut Ilaqutariinnullu pisortatut Kommuneqarfik Sermersuumi Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivimmi qullersatut akisussaasuussaatit. Atorfippit qaffasissusaa pissutigalugu pisortaqatigiinnuttaaq ilanngutissaatit taamatuttaarlu illit suliassaqarfinni aqutsinerup saniatigut kommunip ataatsimut isigalugu ineriartorneranik siunnerfianillu malinnaassallutit.

 

Kommuneqarfik Sermersooq annertussutsimigut innuttaqassutsimigullu Kalaallit Nunaanni kommunini annersaavoq. Kommune ingerlatsivimmi sulinikkut siunissami Kalaallit nunaannut isumaginninnermi toqqammaviliinissamut nukittorsaaqataaffiusumi ineriartortuuvoq sulilu ineriartorusulluni. Illit pisortatut ingerlatsivimmi ineriartornerup ingerlatiinnarnissaanut piginnaasaqassaatit ajornartorsiuteqarfiusullu ukkatarinissai aaqqiissuteqarfiginissaalu qulakkiissallugit.

 

Suliassaqarfik stabchefimik ataatsimik fagchefinillu pingasunik aaqqissuussaavoq. Stabchefip suliffeqarfiup suliassai assigiinngitsut akisussaaffigai taassuma ataani missingersuutit, naatsorsuineq aningaasaqarnikkullu malitseqartitsinerit. Fagchefip ataatsip oqartussaaffeqarfik akisussaaffigaa, ataatsip suliniuteqarfik akisussaaffigaa fagchefillu pingajuata Tasiilaq Kommunillu kangia akisussaaffigaa. Taakkua saniatigut Paamiuniittumik immikkoortortamut aqutsisoqarpoq.

 

Pisortatut suliat iluatsinnissaanut pingaaruteqarluinnarpoq torersumik ersarissumillu aqutsisuunissat, suliat pitsaassusaannik qulakkeerinninnissat, pisortaqarfimmilu tamarmi suliaqarnermi aaqqissuussamik siunnerfilimmillu suliaqarnissat. Tamanna piginnaasatigut ineriartornermik, pitsaasumik suliffimmi avatangiiseqarnermik sulisullu atugarissaarnissaannik pingaartitsinermik peqatigititsilluni pissaaq.

 

Politikkikkut periusissiat aalajangikkallu atorneqarsinnaasumik iliuusinngortinneqartarnissaannik illit pisortatut qulakkeerinninnissat pingaaruteqarluinnarpoq. Taamaattumik anguniakkat periusissiallu ersarissuutinnerisigut, siusissumik suliniuteqartarnikkut, iliuuseqarnissamut piareersimanikkut, akisussaaffiliinikkut kiisalu meeqqat ilaqutariillu pingaartinneratigut aqqutissiuussissaatit.

 

Inatsimmik unioqqutitsinani ingerlatsivimmik ingerlatsinermik aammalu meeqqamut ilaqutariinnullu iluaqutaasumik sunniutilimik aaqqiissuteqarnissaq atuilluartuusumillu angusaqarnissaq siunertaralugu politikkikkut anguniakkanik, aalajangiinernik pilersaarutinillu naammassinninnissamut tapertaallutillu malitseqartitsisassaatit.

 

Peqatigitillugu illit pisortatut alapernaatsuunissat aaqqiissutaasinnaasunillu apeqquteqarsinnaanissat kiisalu pissutsit taamaaginnarnerinut unammillersinnaanissat taamatullu ingerlatsinikkut kulturimik ataavartumik pitsanngorsaarusuttumik aamma "best practice"-imik qulakkeerinissat pingaaruteqarpoq.

 

Meeqqanut ilaqutariinnullu suliassaqarfimmi sulineq ingerlatsiviit allat suleqatigisallu avataaneersut, soorlu peqqinnissaqarfik politiillu, peqatigalugit ingerlanneqartarpoq. Taamaattumik pisortatut attaveqaatinik pilersitsisinnaanissat pitsaasumillu attaveqalersinnaanissat pingaaruteqarpoq.

 

Kommunaldirektøri qaninnertut aqutsisorissavat.

 

Inuttut piginnaasat:

Qinnuteqartoq pitsaanerpaaq atorfimmit assingusumit aqutsinerup tungaatigut misilittagaqarluassaaq. Atorfimmut attuumassutilimmik sivisuumik sivisussusilimmik ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqartutit naatsorsuutigaarput.

 

Taamatuttaaq naatsorsuutigaarput ingerlatsiviup suliassaqarfiinut aammalu atugassarititaasut ajornartorsiutaasullu pillugit paasinnipallakkusuttutit imaluunniit misilittagaqartutit. Taassuma saniatigut ingerlatsivimmi aningaasaliissutaasut iluanni aningaasaqarnermik pitsaasumik patajaatsumillu aqutsinermik qulakkeerinnissinnaassuseqartutit, periusissiortutut eqqarsarsinnaasutit, ineriartorusussuseqartutit kiisalu inulerillaqqissuusutit.

 

Inuttut inuuneqarneq eqqarsaatigalugu suliffeqarfimmik politikkikkut aqunneqartumik aqutsisinnaanissat naatsorsuutigineqarpoq, tassani qaffasissorujussuarmik tamanit eqqumaffigineqarfiusumi politikkikkut qinikkat politikkikkullu ataatsimiititat kiffartuutissavatit, tamatumani piumasaqaatit naatsorsuutigisallu allanngorarsinnaasorujussuusinnaapput aammalu illit, suliassat assiginngitsorpassuit assigiissaarnissaat ersarissumillu agguataagaanissaat aammalu sunniutilimmik malitseqartinneqarnissaat tamatigut isumagisassavat.

 

Pisortatut atorfimmi pitsaanerpaamik sulissaguit, ukuninnga eqquutsitsissaatit:

 

·Politikkikkut aaqqissuussaanermut ataqqinnittuuvutit politikikkut ilisimasaqarlutit ataatsimullu isigalugu inernerit pitsaanerpaat anguneqarnissaat siunertaralugu kinguneqarluartussamik peqataallutillu akerliliisinnaassaatit.

·Politikkikkut takorluukkat aalajangiinerillu atorneqarsinnaasumik iliuusinngortinneqarsinnaanissaat aamma atuutsilernissai qulakkeertassavat.

·Aaqqiissutaasinnaasunik apeqquteqarsinnaasutit kiisalu meeqqanut ilaqutariinnullu iluaqutaasussamik pitsanngorsaanissaq kiisalu ineriartornissaq siunertaralugu suliassaqarfimmi ingerlaavartumik pissutsit taamaaginnarnerinut unammillersinnaassaatit.

·Ersarissumik takussaasumillu aqutsissasutit, suliffiup pitsaasuunissaanik orniginartuunissaanillu ineriartortitsilluni sulissuteqarnermi siuttuullutit.

·Ersarissunik anguniagassiisassaatit siunnerfiliillutillu, suliffimmilu annertuumi malitseqartitsisinnaallutit ilutigalugulu aqutsisunit sulisunillu malinneqarsinnaassallutit.

·Aqutsisunnut suleqatinnullu tutsuiginartumik piumasaqarsinnaassaatit, kiisalu suliffimmi avataanilu ajornartorsiutit ajornakusoorsinnaasut attaveqaatigisinnaassavatit.

·Immikkoortortani pisortat suleqataasullu annertuumik ilisimasallit tatiginnissusilimmik tusarnaarlugillu ·peqataatinnissaat pikkoriffigaat.'

·Aqutsinermi kiisalu suliffiup iluani avataaninngaanneersumilu suleqateqarnermi atortakkannik attaveqatigiinnermi oqaatsitigut piginnaasaqarluartutit.

·Ingerlatsiviup iluani avataanilu atassuteqaatinik pitsaasunik pilersitsisinnaassaatit qulakkeerinnillutillu.

·Ingerlatsivimmi isumaginninnermi inatsisilerinikkullu suliat aallaavigalugit ingerlatsinermi aqutsinerup isumannaatsup periusissiukkamillu ineriartortitsinerup ersarissumik oqimaaqatigiitsinnissaat qulakkiissavat.

·Isumaginninnermi immikkut piginnaasaqartuusariaqanngilatit kisianni suliassaqarfinnut paatsoornartuni ajornakusoortunilu peqataasinnaassaatit tamatumalu saniatigut isumaginninnikkut suliaqarneq ingerlatsinerlu akulerussinnaassavatit.

·Innuttaasut suleqatigisallu attuumassuteqartillugu naapertuuttumik annertussusilimmik siusissukkut peqataatinneqartarnissaat qitiutissavat.

·Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit ilusiligaanerannik, pisortat aaqqissugaanerannik, kulturimik paasisimasaqarlutillu ilisimasaqarnissat.

·Marlunnik kalaallisut qallunaatullu oqaaseqartuuguit iluaqutaassaaq, piumasaqaataanngilarli.

 

Inuttut aqutsisutullu uku ilisarisinnaassavatit:

 

·Iliuuseqarusussuseqartoq naammassisaqarusuttorlu.

·Nammineq aallarniisinnaasoq aallarnisaarusussusilik.

·Isumassarsiarpassualik tunniusimasorlu.

·Patajaatsoq imminullu eqqissisimatissinnaasoq.

·Maligassiuissuuvutit, tassani pissutsikkut amerlasuunik isigineqarnerit tamatumalu pisussaaffiunera ilisimaaralugu takutittarpat.

·Unammilligassarpassuarnik anguniagassanillu annertuunik kajumilersinneqartartoq.

·Inernernut akisussaaffimmik tigusisinnaasoq

·Ulluinnarni ulapaarfiusuni assigiinngitsunillu suliassaqarfiusuni sulisinnaasoq.

·Avatangiisitit ajunngitsumik ataqqinnittumillu pisarpatit.

·Anguniagartuujunikkut iliuuseqarsinnaassutsikkullu kiisalu aaqqiagiinnginnernik kinguneqarluartussamik suliatigullu tunngavissaqarluartumik isumaginnittarnikkut sunniisarputit.

·Aqutsisutut aalajangiininni torersuuvutit ataqqinnissuseqartuullutillu aammalu aqutsisoqatigiiutippit kiisalu pisortaqatigiit akornanni suleqatigiinnermik pilersitsisinnaallutit.

 

Annertunerusumik paasisaqarusukkuit:

Atorfik ilinnut soqutiginaateqarpat atorfik pillugu tassungalu tunngasumik suliassat itinerusumik paasisaqarfigerusukkukkit uunga saaffiginninnissannut tikilluaqqusaavutit: Kommunaldirektøri Ole Jakobsen, oqarasuaat +299 261260 imaluunniit e-mail: ojak@sermersooq.gl

 

Sulisussarsiortarneq:

Thomsen Consulting sulisussarsiornermik ingerlatsivoq taamaattumik sulisussarsiornermut tunngasut apeqqutit uunga apeqqutigineqassapput Niels Thomsen oqarasuaammut +299 586636 / +45 5432 8408 imaluunniit niels@thomsen.gl.

 

Pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat:
Atorfik una pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsinissamut inatsit naapertorlugu pisussaatitaaffeqarpoq. Inatsit naapertorlugu kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsippat atorfinitsitsineq aatsaat pisinnaavoq. Taamaammat maluginiaqqussavarput atorfininnissamut isumaqatigiissusiortoqarsinnaammat kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik Politiinit aatsaat pissarsereerpat.

 

Akissarsiat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut:

Namminersorlutik Oqartussat aamma kattuffiup isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissut sukkulluunniit atuuttoq naapertorlugu akissaasersuisoqassaaq atorfinitsitaanermilu atugassaqartitsisoqarluni.

 

Atorfinitsitsineq qaammatini pingasuni misiliinertaqarpoq.

 

Atorfik akissaateqarfimmi akissaateqarfik 39/40-mi maanna inissisimavoq.

 

Atorfinitsitsineq ukiunik sisamanik sivisussuseqassaaq aallaaviatigullu isumaqatigiissutini atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq, qinnuteqartoq tjenestemanditut atorfeqareersimaguni Nunatsinni pisortani tjenestemandit pillugit inatsisit malillugit tjenestemandinut atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsinneqarsinnaavoq.

 

Atorfimmut tunngatillugu piffissap suliffiup annertunerpaaffianik aalajangersaasoqarsimanngilaq aammalu qaangiuttoornernut taarsiiffigineqarnissaq pillugu aalajangersakkat, aammalu ullunut suliffiusussaanngitsunut taartisiassat pillugit aalajangersakkat atuutissanngillat, aallaavittut sapaatip akunneranut suliffigisassat akunnerit 40 tiimiupput.

 

Atorfinikkiartornermi angalaneq:

Sulisumut taassumalu ilaqutaanut atorfinikkiartornermi aammattaaq siusinnerpaamik ukiut pingasut qaangiutsillugit soraarnermi angalasinnaatitaaneq atuuppoq soorluttaaq malittarisassat atuuttut naapertorlugit nuunnermi aningaasartuutinut matussutissat ilinnut tunniunneqarumaartut.

 

Kommuneqarfik Sermersuup neqeroorutigai:

Atorfik inuttalerusunneqarpoq 1. decembari 2023 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut. Taamatuttaaq atugassarititaasut ataani allaqqasut atorfeqartitaanermi atuupput.

 

Inissaq:
Atorfik inissaqartitsivoq, taamaattumik qularnaveeqqummut ineqarnermullu, atuinermut il. il. akiliisoqartassaaq matumani Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kommunillu Kalaallit Nunaanni illuutaannut ineqarnermut akiliuteqartarnermut maleruaqqusat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit akiliisoqartassaaq. Atorfineqqarnermi sulisutut ataavartumik initaarnissamut innersuussisoqarsinnaanngippat, sulisumut utaqqiisaasumik ineqartinneqarsinnaasoq inimik vakantboligmik neqeroorfigineqarsinnaavoq, siuliani taaneqartoq naapertorlugu ineqarnermut, atuinermut il akiliuteqartoqartassaaq. Ineqarnermut atuinermullu akiliutigineqartartut pillugit annertunerusumik paasisaqarusukkuit 
www.iserit.gl qimerloorneqarsinnaavoq.

Sulilernissamut piffissaliussaq sulisutut ataavartumik initaarnissamut neqeroortoqarnissaa qaqugukkut pissanersoq apeqqutaajumaarpoq. Inatsisit atuuttut tunngavigalugit sulilernissamut atatillugu angalasoqassappat angalaneq akilerneqassaaq aammalu pisattat tikinnissaannut akiliunneqartussaalluni.

 

Qinnuteqaat:
Qinnuteqaat qulequtserlugu Atorfiup ilisarnaataa 867-23 -mik, ilinniagaqarsi manermut uppernarsaat siornatigullu sulisimanermut uppernarsaatit qinnuteqaammut ilanngullugit, qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani qinnuteqartoqassaaq.

 

Imatut qinnuteqaateqassaatit:
Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassiutissavat nittartagarput aqqutigalugu. Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

 

Malugiuk: 
Qinnuteqaatit pappilissatigut mailikkulluunniit tiguneq ajorpagut, inussiarnersumik qinnuteqaatit nittartagaq aqqutigalugu nassiuguk.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia