sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Meeqqat Illuat søger Socialassistenter

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 12-06-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-07-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85541992
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik


Meeqqat illuat Socialassistentissarsiorpoq

Meeqqat Illuat's pædagogik er baseret på:
Empati, tryghed, faste og forudsigelige rammer, hvor børnene igennem kontinuitet og struktur sammen med omsorgsskabende voksne i det daglige, bl.a. ved længerevarende ophold i små familielignende boenheder i Godthåbfjorden, bliver motiveret og styrket til at modtage socialpædagogisk behandling med henblik på udskrivning.
Det forudsætter, at du er parat til at lade dig supervisere i henhold til institutionens behandlingslinie.
Du må være indstillet på i perioder at være 1 uge i fjorden.
Bolig
Der er ingen bolig til stillingen
Ansøgningsfrist: 10 Juli 2024
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til institutionen; 32 22 33 eller meeqqat@nanoq.gl
Se Meeqqat Illuat under www.uupi.gl for yderligere oplysninger.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia