sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Meeqqat ineriartornerannut immikkoortortaq ilinniartumik ikiuuttartumik paasissutissanik suliaqarnermut misissueqqissaanermullu pikkorissumik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 01-12-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 22-12-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-84304571
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik

Ilinniartuuit aamma suliffimmi politikkikkut aqunneqartumi meeqqanut, inuusuttuaqqanut ilaqutariinnermullu suliassaqarfimmi sulillutit misilikkusuppiuk? Taava Isumaginninnermut Aqutsisoqarfiup ataani Meeqqat Ineriartornerannut Immikkoortortami ilinniartutut ikiuuttartunngornissamut periarfissaqarputit.

Meeqqat ukioqanngitsuniit arfinilinnik ukiullit pillugit kommuninit aamma paaqqinnittarfinnit namminersortunit ukiumoortumik 1. oktoberimi nalunaarutigisartagaannik suliassat pingaarnertut aallaaveqassapput. Paasissutissanik pissarsiniartarneq pillugu kommunit tallimat suleqatigineqartarnerat matumani pineqarpoq. Meeqqanut, Inuusuttunut Ilaqutariinnullu Naalakkersuisoqarfimmi atorfinitsinneqassaatit, kisianni Isumaginninnermut Aqutsisoqarfiup Meeqqat Ineriartornerannut Immikkoortortami nutaami inissisimassallutit. Tamanna pissaaq pingaarnertut suliassaq pillugu suleqatit oqaloqatigalugit tapersiisinnaasut qaninnissaat angujumallugu.
Tassani Naalakkersuisoqarfimmi aamma Isumaginninnermut Aqutsisoqarfiup Meeqqat Ineriartornerannut Immikkoortortaani suliassat takkussuuttut assigiinngitsut milittagaqarfigilernissaannut periarfissaqalissaatit.

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfiup Meeqqat Ineriartornerannut Immikkoortortaani, ulluunerani neqeroorutinut aamma nuna tamakkerlugu ulluunerani neqeroorutini sulisut perorsaanikkut piginnaanngorsarneqarnerannik suliaqartunut suleqatigiinnut qanittumik suleqateqassaatit. Meeqqat Ineriartornerannut Immikkoortortaq tasaavoq, meeqqat ukioqanngitsuniit arfinilinnik ukiullit atugaannik isiginiagaqarluni suleqatigiiaat arlallit ataatsimoorlutik katersuussimaffiat.
Meeqqat Ineriartornerannut Immikkoortortaq 16-inik sulisoqarpoq.

Uku ilinnut neqeroorutigisinnaavavut:

 • Ilinniartutut suliffik, meeqqanut, inuusuttunut ilaqutariinnullu suliassaqarfimmi politikkikkut suliaqarnermut qanittuararsuaq
 • Ilinniartutut suliffik, kommunit ingerlatsiviinik meeqqanut ukioqanngitsuniit arfinillinik ukiulinnut ulluunerani neqeroorutinut akisussaaffeqarnermik ilaqartumik qanimut attaveqartarnermik ilaqartoq
 • Aalajangersimasumik akisussaaffigalugu suliassaqarfik qanillivillugu malinnaaviginissaanut periarfissaqarfigisassat, qanimut suleqatigisanit paasisimasaqarluartunit tapersersorneqarlutillu ilitsersorneqarlutit
 • Meeqqat pillugit politikkikkut aalajangikkanik suliniutinik, periusissianik suliniutinillu atuuttunngortitsinermik misilittagaqalerneq
 • Allattariarsornikkut sullissinernik soorlu Naalakkersuisut isummernissaannut tunngavissiornermik, najoqqutassatut allakkiornermik aamma § 37 naapertorlugu apeqqutinik akissuteqaasiornermik misilittakkat
 • Suliffik suleqatitsialannik sulisulik, suliffimmi atugarissaarnissaq qitiutinneqartoq inuppalaasuseqarnerlu.
 • Assigiinngitsut Suliassaalertunik suliaqarneq

Naatsorsuutigisavut:
 • Ilinniartuuvutit, inulerineq imaluunniit inuiaqatigiilerineq pillugu ilisimatusarnermut ilinniarfimmi aamma kisitsisit atorlugit naatsorsueqqissaarnermut kiisalu meeqqanut, inuusuttunut ilaqutariinnullu suliassaqarfimmut soqutiginnittuullutit
 • Paasissutissanik pissarsiniartarnermik suliarinnittarnermillu suliaqarnissamut piginnaasaqarlutillu soqutigisaqartuusutit 
 • Oqaluttariarsornikkut allattariarsornikkullu paasiuminarsaallaqqissuusutit.
 • Suliffeqarfimmi politikkikkut aqunneqartumi misilittagaqarnissannut alapernaatsuusutit
 • Suleqatigiissinnaassuseqarluartuusutit naleqqussariaannaasutillu
 • Peqqissaartuusutit erseqqissuliullaqqillutillu aamma namminersorlutit sulisinnaasutit sullarissuusutillu

Qinnuteqarnissamut piffissaliussaq:
Qinnuteqarnissamut piffissaliussaq tassaavoq ulloq 22. december 2022 nal. 12.00, Kalaallit Nunaata nalunaaqutaa malillugu Sapinngisamik piaarnerpaamik atorfinitsitsisoqassaaq.

Paasissutissat amerlanerusut:
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, Meeqqat ineriartornerannut immikkoortortami pisortaq Maliina Junge Jørgensen maju@nanoq.gl-imut allaffigalugu imaluunniit +299 52 32 86-imut sianerfigalugu attavigisinnaavat.
 
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginninniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia