sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Meeqqerivik Pingajeqqad perorsaasumik misilittagalimmik pissarsiorpoq / Pingajeqqad søger erfaren pædagog

Kommuneqarfik Sermersooq

Tasiilaq
Ikkunneqarpoq: 26-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-02-2023
Suliffissamut ID normut: 331476783
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Deltid
Suliassaqarfik: Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Pædagog
Ilinniagaq: Prof. bach. socialpædagogik
Misilittakkat - Annertunerusumik: Børnepasning, faglært, Vuggestue, Børnehave, Samarbejde
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive
Grønlandsk Læse/ tale/ skrive

Engageret og dedikeret pædagog søges til institution Pingajeqqad. Pædagogen er ikke tilknyttet én stue, men vil skulle arbejde i hele institutionen.

Vil du være med til at opbygge, vedligeholde og udvikle en børneinstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus pædagogiske udviklende aktiviteter og på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel?

Så har vi jobbet til dig.

Det er vigtigt for os, at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med positive relationer. Vi vil derfor forvente, at du er med til at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger.

Vi har som fælles målsætning at skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn. Gennem drøftelser skal vi sammen bane vej for at realisere dette.


Vores kendetegn for institutionen er: arbejde efter vores værdier, af disse:

 • Åben overfor forældrene
 • Nysgerrig overfor børnene
 • Trygge omgivelser for barnet opvækst i institutionen


Jobbet

Stillingen:

 • Deltid 30 timer – arbejdstiden lægges mellem kl. 8 og 16.
 • Er ansat ud over normeringen og er tilknyttet hele huset. I større institutioner kan pædagogen periodevis tilknyttes én afdeling.
 • samarbejde med lederen lave handlingsplan for hvilke aktiviteter, der skal etableres eller støttes op om.
 • Kan være ansvarlig for egen aktiviteter og skal støtte op om stuernes faste personale, så planlagte aktiviteter bliver gennemført.
 • Skal være med til at sikre, at børnenes hverdag forbliver stabil og følger det planlagte skema, uanset om der sker sygemeldinger eller det faste personale kommer i tidsnød af andre årsager.
 • Vil få overblik over alle stuer og vil dermed kunne dække ind i hele huset, da personen kender såvel personale som børn.
 • Skal kunne fungere som sparringspartner med stuepersonale ift. hvilke behov han eller hun ser blandt børnene på stuerne.
 • Indgår ikke i ledelsesteam og har ikke ledelseskompetence i forhold til andre ansatte på stuerne.


Ønsker til ansøgerens kompetencer:

 • Uddannet pædagog/socialpædagog/børnehavepædagog
 • Flere års praksis erfaring inden for børneområdet, enten fra vuggestue, børnehave eller døgninstitution (med børn under 6 år)
 • Har bredt kendskab til pædagogiske udviklende aktiviteter til børn fra 0 til 5 år
 • Følger med udviklingen inden for det pædagogiske område.
 • Nysgerrig og interesseret i samarbejde med det omliggende samfund.
 • Kan være dobbeltsproget eller mere.
 • Proaktiv, initiativtager og selvkørende
 • Har gode samarbejdsevner og er åben, omstillingsparat og imødekommende


Arbejdspladsen

Vi kan tilbyde en arbejdsplads:

 • Med rig mulighed for at få indflydelse på dagligdagens aktiviteter og pædagogisk årsplan
 • Hvor der er fokus på medarbejdertrivsel, arbejdsmiljø og godt kollegaskab.
 • Hvor muligheden for faglig udvikling vægtes højt.


For yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Naja A. Kilime på tlf. nr. 367748, e-mail: naam@sermersooq.gl eller Ane Marie Lynge Møller på tlf. nr. 367325, e-mail: anmm@sermersooq.gl


Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.


Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:

Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.


Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 80/23 og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia