sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Naatsorsuuserinermut pisortaq Nukissiorfiup qullersaqarfiani

Nukissiorfiit

Ikkunneqarpoq: 13-06-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 04-07-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85543642
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat

Maannakkorpiaq Nukissiorfiit qullersaqarfianut naatsorsuuserinermut pisortamik namminersortumik aamma pimorussisumik inuttassarsiuivugut. Tassaalissaatit Aningaasaqarnermut immikkoortoqarfiup pisortaa, tassaniippullu naatsorsuuserivik, akiit­sulinnut, pisiortornermut/akiliigassaqarfinnut aamma aningaasarsiaqarnernut naatsorsuuserisarfik. Tamaani suleqatigiit 13-inik sulisoqartut akisussaaffigilissavatit. Tamatuma saniatigut aaqqissuussiffimmik tamarmiusumik qanimut suleqateqalissaatit.

Aningaasaqarnermut immikkoortoqarfik Kalaallit Nunaanni Nukissiorfiit immikkoortoqarfiinut tamanut ataatsimoorussatut ikiorsiisoqarnermi qitiusoqarfittut atuuffeqarpoq. Taamaattumik suliassanut aamma ajornartorsiuteqarfinnut assigiinngiiaartorpassuarnut siamasissumik attaveqarfeqalissaatit. Ingerlattakkatsinnik aamma suleriaasitsinnik ineriartortitsineq aamma pitsaanerpaanngorsaaneq assut pingaartitaraavut, aammalu tamatumunnga illit suliaqarfigisattut ilalersuuteqarnissat naatsorsuutigaarput. Taamaattumillu ingerlatsinermik aamma ineriartortitsinermik suliassat akornanni paarlaasseqattaarisarnermik atugaqarluarnissat pingaartuuvoq.


Suliffigisaq:

Naatsorsuuserinermi immikkoortoqarfiup pisortaatut Nukissiorfiit naatsorsuuserinermut tunngasutut aqutsineq tamakkiisumik akisussaaffeqarfigissavat. Tamatumani ilaapput naatsorsuuserinermik atuuffimmi suliassat pitsaassusaannik isumannaarinerit, aamma immikkoortoqarfimmi sulisunik aqutsinerit. Suliassanni pingaarnernut ilaapput:

 • Naatsorsuuserinermi immikkoortoqarfimmik ulluni suliffinni aqutsineq, sulisut sulianut tunngasutut inuttullu ineriartortinnissaannik sammisaqarfilik,
 • Qaammammut, ukiup affaanut aamma ukiumut ilivitsumut naatsorsuutit suliarinissaannut akisussaaffik,
 • Aningaasaqarnermut paasissutissanik isumannaarinerit malittarisassiat aamma inatsisit atuuttut malillugit nutartersimanissaat,
 • Controllerinik suleqateqarluni pisortanut nalunaaruteqartarnerit sinnerinik suliaqarnerni ilalersuuteqarnerit,
 • Suleriaatsinik aamma ingerlattakkanik ineriartortitsineq, aamma pitsaanerpaanngorsaaneq,
 • Nukissiorfiit iluani ERP-tut aaqqiissutip takkuttussap atuutsilernerani peqataaneq,
 • Naatsorsuuserinermut attuumassutilinni suliat killeqarfii qaangerlugit suliniutini peqataaneq, kiisalu siunertanut aalajangersimasunut suliassat aamma misissueqqissaarinerit assigiinngiiaartut.


Naatsorsuuserinermut pisortap aningaasaqarnermut pisortaq qullersaraa, aammalu suliffeqarfimmi pisortaqatigiinni ilaavoq.


Piginnaasatit

Naatsorsuuserinermi suliassat naammassisarnerinik tigussaasumik misilittagaqarnissat, aammalu naatsorsuuserinermik suliarisani ilaatitanik tamanik pitsaassutsimik qaffasissumik isumannaarisinnaanissat naatsorsuutigaarput. Takussaasumik aqutsinerit aqqutigalugu sulisunnik aamma avatangiisunnik kajumissaarisinnaassuseqarputit, aammalu annertuumik ilannguttarputit, eqiasuillutillu attaveqaqatiginnittarputit. Tassaavutit niuernerup tungaanut sammisaqartuusoq, aammalu suleqatigiinnissamut pigiinnaasaqarluartoq.


Makku pigissagit aamma pingaartippavut:

 • HD-R-itut, cand.merc.aud.-itut, imaluunniit assingusutut ilinnigaqarsimaneq,
 • Aningaasaqarnermut aaqqiissutaasunut aserujaatsumik nalunngisalik,
 • Naatsorsuuserinermi suliarisartakkanik atuutsitsilernermik, aamma ineriartortitsinermik misittagartooq,
 • Aqutsinermut attuumassutilimmik ilinniagaqarsimasoq,
 • MS Officemi katersanik, ingammillu Excelimik qarasaasiami aaqqiissutinik paasisimasaqarluartoq,
 • Tamatigut piffissanik killiliussanik malittarisaqarniartuusoq, aammalu immikkuualuttortat tunniunnissaat tikillugit malittarinnittartoq,
 • Oqalunnikkut aamma allattariatigut oqaasertalersuinermut piginnaasaqarluartoq.


Misissuineq/kukkunersiuineq misilittagaqarfigissagukku, nunatsinni inuiaqatigiinnik ilisimasaqassaguit, aamma arlalinnik oqaatsinik atuisinnaassaguit assut iluaqutaassapput.

Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut:
Atorfininnermi Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginninniarsinnaatitaasup ilaasortaaffigisap akornani isumaqatigiissut atuuttoq naapertorlugu pissapput.

Atorfik maannarpiaq akissaateqarfiup LR 36-ip qaffaseqataani inissisimavoq.

Akissarsiani (LR36)-imi akissarsianut immikkoortut allajangersimasut imatut isikkoqarput: 1. April 2022-meertumi qaammammut 50.291 koruunit aamma ukiumut nalinga 603.496 koruunit.
Atorfeqarnermut atatillugu ukiumut 320-t ukiup sisamararterutaanut 80-t piareersimasussaatitaaneq atuutsinneqarpoq, saniatigut qaangiuttoorneq piareersimasussaatitaanermut qaangernerani akilerneqassaa qaangiuttoornermi taarsiullugu sulinngiffeqarneq imal. Aningaasatigut tapeqartinneqassaaq tunngaviusumik akissarsiat 50%-ianik.
Piffissaq suliffiusoq tunngaviusumik sapaatit akunneranut nal. ak. 40-nik sivisussuseqarpoq

Tunngaviusumik isumaqatigiissutit tunngavigalugit atorfinitsitsisoqassaaq, tassalu qinnuteqartut Kalaallit Nunaanni pisortani tjenestemanditut atorfillit pillugit inatsisit naapertorlugit tjenestemanditut atorfeqareersut, tjenestemandinut atugassarititaasut tunngavigalugit atorfinitsinneqarsinnaapput.

Pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat:
Atorfik una pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsinissamut inatsit naapertorlugu pisussaatitaaffeqarpoq. Inatsit naapertorlugu Nukissiorfiit pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsippat atorfinitsitsineq aatsaat pisinnaavoq. Taamaammat maluginiaqqussavarput atorfininnissamut isumaqatigiissusiortoqarsinnaammat kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik Politiinit aatsaat pissarsereerpat.


Atorfininneq qaammatini pingasuni misiliutitaqarpoq.


Atorfimmut atatillugu inissamik innersuussisoqarsinnaanngilaq.
Atorfimmut atatillugu inimik Namminersornerullutik oqartussat ataani peqaruit, tamanna atasiinnarnissaanut pisinnaavoq.


Atorfimmut tunngatillugu apeqqutissaqassaguit uunga attaveqarsinnaavutit Aningaasaqarnermut pisortaq Johan Danielsen tlf. nr. (+299) 26 62 72 imaluuniit e-mailikkut JODAN@nukissiorfiit.gl


Paasissutissat allat:
Allanut nalinginnaanerusunut tunngatillugu apeqqutissaqaruit sulisoqarnermut immikkoortortaqarfik saaffigisinnaavat uunga: hr@nukissiorfiit.gl


Nukissiorfiit Kalaallit Nunaanni pilersuinernut suliffeqarfiuvoq. Sulissutigivarput avatangiisitsinnut pitsaaneq ujartorlugu aammalu anguniagaqarlunga CO" atuinerput annikillisarniarlugu 50%-imik ukioq 2030-mi.
Ulluinnarni isumannaatsumik pilersuineq Kalaallit Nunaat tamakkerlugu sulisut 400 amerlanerusuni ullut tamakkiallugit suliaqartarpugut, suliassat ingerlanneqarnera avatangiisimut pitsaaneq atorlugu ilinnut apuussisarluta.

Suliassanik ingerlaqatigerusuppitigut aammalu illit peqataallutit avatangiisitsinnut pitsaanermik siunissamut anguniagaqataallutik tamanut?

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia