sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut søger 1 lærer til Trin 2 (4.- 7. Årg.)

Qeqqata Kommunika

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 29-10-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 09-11-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81324597
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Der er tilkoblet ressource-timer, hvor vi arbejder med målrettede indsatser for elever og elevgrupper. Vi vil i det kommende skoleår forsøge at organisere dette arbejde, så resurserne bruges mere med eleverne i klasserne og mindre med eleverne uden for klassen. Læseudviklingen i både grønlandsk- og dansk-undervisningen har vores fokus sammen med elevernes personlige udvikling.

 

Du skal overtage opgaverne fra en erfaren lærer. Du kommer til et fagligt velfunderet team, hvor mange forskelligartede opgaver, elevernes personlige udvikling og fagenes bidrag til hver enkelt elevs videre udvikling har vores store fokus. Vi søger derfor en person, der kan sætte mål for egne såvel som for elevernes progression i fagene og den personlige udvikling.

Da skoleåret er startet, vil der blive taget udgangspunkt i det eksisterende skema.

Din faglige profil skal være bred. Skemaet indeholder Grønlandsk, Religion/Filosofi, Personlig udvikling, Lokale valg, Samfundsfag, Naturfag og ressource-timer. Du bliver klasselærer for 4 E med 18 dejlige aktive elever.

På sigt har vi også brug for fagene dansk og engelsk.  

 

Nalunnguarfiup Atuarfia er i rivende udvikling med klare mål for at give eleverne den bedste skolegang og med brugbare resultater til deres videre forløb.

Vi har en lærerstab med godt sammenhold og stærk arbejdsindsats i teamsamarbejdet og for hele skolen.

Ledelse er synlig med klare mål for skolen.

Da alle elever og lærere har I-Pad i Qeqqata Kommunia, vil det være en fordel, hvis du har erfaring med I-Pad som redskab.

Nalunnguarfiup Atuarfia bruger Skoleintra dagligt til ugeplaner, kontakt til forældre og intern kontakt på skolen.

 

TEA (Tabulex Elev Administration) bruges dagligt til elevregistrering og Angusakka mindst to gange om året.

Brugen af IT er en stor del af det dagligt arbejde.

 

Sisimiut ligger nord for polarcirklen i naturskønt område. Der er gode muligheder for sommer- og vinter- aktiviteter i naturen. Man kan med 1times vandring komme til flotte vandreruter i de mange fjelde, vi har omkring os. Her er gode muligheder for sejlads og jagt. Om vinteren er der mange muligheder for vinteraktiviteter såsom langrend, slalom, snowboard, skøjteløb på isen, snescooterture og hundeslædekørsel.

 

Kontakt:

Skoleinspektør, Dan Gert Christensen kan kontaktes på telefon (+299) 86 43 88

mobil: (+299) 52 88 81   E-mail: dgch@qeqqata.gl

Løn- og ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.
Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår, men der er mulighed for tjenestemandsansættelse ved direkte overgang fra anden tjenestemandsstilling i Grønland.

Børneattest
Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken ansøger betaler efter gældende regler.

 

Tiltrædelse 1. dec. eller hurtigst muligt eller efter aftale

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest mandag den 9. november 2020 kl. 12.00

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia