sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Namminersorlutik Oqartussani pisiortortarnermut, sanaartornermut aamma utaqqiisaasumik najugaqartitsinermut allaffimmi pisortaq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 08-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 30-09-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81049840
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse

Har du lyst til at stå i spidsen for udviklingen og gennemførelsen af strategisk indkøb, byggeri, indkvarterings- og udviklingsområdet - så er du personen vi søger.

Om kontoret
Kontoret varetager opgaverne omkring strategisk indkøb, indkvartering, byggeri og større vedligeholdelsesopgaver for centraladministrationen og området for uddannelse, kultur og kirke, samt digitalisering af styrelsens processer. Kontoret er placeret i Serviceafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen.

Strategisk Indkøb varetager og vejleder i forbindelse med udbud samt indgår tværgående leverandøraftaler for Selvstyret. Målet er at optimere og skabe rammer for stadig bedre indkøb af varer og tjenesteydelser samt at sikre øget samarbejde og koordination på tværs af Selvstyret - et udviklingsarbejde, hvor du bliver en vigtig drivkraft.

Byggeri har fokus på planlægning og projektledelse af byggeri og større vedligeholdelsesopgaver. Som kontorchef skal du skabe overblik og se på hvordan processen kan optimeres.

Midlertidig indkvartering tager sig af den praktiske administration af Selvstyrets vakantboliger og tildeling af personaleboliger. Hovedopgaven i den forbindelse er optimering af processer, fortolkning og udmøntning af gældende lovgivning på området.

Udvikling tager sig af udviklingsprojekter med fokus på optimering og digitalisering af processerne i styrelsen. Herudover står enheden også for drift og vedligeholdelse af visse digitale værktøjer.

Om jobbet
Som kontorchef skal du primært varetage følgende arbejdsopgaver:

 • Ledelsesansvaret for syv fuldtidsmedarbejdere og en elev
 • Optimere og effektivisere områderne i kontoret
 • Samkøring og optimering af den interne webshop, contract management systemet samt indkøbsanalysesystemet
 • Bidrage til partnerskabsaftalen med EU for indkøb
 • Gennemførelse af udbud fra ide til implementering
 • Leverandørforhandlinger
 • Optimering af det interne regelgrundlag for indkøb
 • Intern og ekstern kommunikation og samarbejde.

Vi kan tilbyde dig en spændende chefstilling med mange udfordringer, en uformel omgangstone og stor bredde i arbejdsopgaverne, hvor dialog, udvikling og indflydelse er væsentlige nøgleord.

Om dig
Du har en analytisk profil med juridisk baggrund og en god talforståelse, og har lyst til at arbejde med udvikling. Som person er du struktureret, systematisk og påtager dig gerne ansvar. Du er endvidere god til at formulere dig mundtligt og skriftligt.

Du skal have evnen til både at kunne gå i dialog med interne og eksterne interessenter. Rådgivning og vejledning falder dig let, og du kan med autoritet skære igennem ved fejl og mangler. Det er en fordel at du har ledelseserfaring, men ikke et krav.

Du skal kunne trives i et multikulturelt miljø og fungere i en gruppe kendetegnet ved spredning i både alder, faglighed og nationalitet.

Du har en videregående uddannelse, formentlig som cand.jur., cand.merc.jur. eller lignende – eller indgående erfaring indenfor arbejdsområdet.

Det er en fordel hvis du behersker grønlandsk og/eller har kendskab til Selvstyret.

Tiltrædelse 1. oktober eller efter aftale.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til kontorchef Christian Ruiz Witting Christensen på chrw@nanoq.gl eller +299 34 51 55, eller afdelingschef Mathias Laurits Mathiasen på mamm@nanoq.gl eller +299 34 58 64.

Generel information om Grønlands Selvstyre kan findes på hjemmesiden www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgningsfrist er tirsdag d. 29. september kl. 23:59.

Om ASA
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA har p.t. ca. 140 medarbejdere og er blandt andet ansvarlig for regnskabsaflæggelse, indkøbspolitik, overenskomstforhold, løn- og personalepolitik, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift. ASA formål er: Frigøre samfundets ressourcer til udvikling af Grønland. ASA vil være anerkendt for at:
 • Være helhedsorienterede
 • Skabe enkle løsninger
 • Skabe tillid.


Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36.

Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2020 månedligt kr. 46.869 og årligt kr. 562.427.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia