sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Namminersorlutik Oqartussat Nutserisoqarfiat nutserisumik ataatsimik sulisussarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 19-11-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-12-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81402578
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Butik og service

Tiltrædelsesdato er den 1. januar 2021

Om stillingen
Tolkekontoret varetager alle tolke- og oversættelsesopgaver, herunder simultantolkning i Selvstyrets centraladministration. Oversættelserne er som regel fra dansk til grønlandsk og omvendt af eks. lovforslag, landsstyreoplæg, større rapporter, materialer til landstingssamlinger samt ind- og udgående post fra departementerne/styrelserne.
Der foretages derudover intern kvalitetskontrol af samtlige opgaver.
Afhængig af pågældendes kompetencer kan der også forekomme oversættelser fra engelsk til grønlandsk, og simultantolkning til og fra grønlandsk ved møder, konferencer m.v.
Tolkekontoret har indført et digitalt oversættersystem, som bevirker en ny organisering af tolkenes arbejde. Der er oprettet et teknisk og kvalitetssikringsteam, og et oversætter/simultantolkningsteam og det er til sidstnævnte team, stillingen er opslået.
Vi forventer, at du
Er udannet som tolk, har gode samarbejdsevner også i pressede situationer.
Løn - og ansættelsesvilkår


Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er 40 timer.
Bolig
Der kan ikke stilles bolig til rådighed.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef  Ole Birch, 345801 eller på mail: olbi@nanoq.gl
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.
Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 14. december 2020 kl. 12:00
 

(OBS. Lønramme udfyldes med hjælp fra Overenskomstkontoret: isuma@nanoq.gl )


Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på (INDSÆT TAL) årligt og (INDSÆT TAL) i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia