sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Namminersorlutik Oqartussat sulisussarsiorput Aalisarnermik alapernaarsuisussanik Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfimmut

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 21-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-08-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80705538
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Fiskeri og fabrik

Grønlands fiskerilicenskontrol (GFLK), der er en afdeling under Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, har til opgave at føre kontrol med fiskefartøjers overholdelse af regler om fiskeri-regulering.

Fiskeriobservatørerne udøver deres tjeneste om bord i grønlandske og udenlandske fartøjer, som driver fiskeri i grønlandsk farvand.

Arbejdsopgaver
Fiskerilicensobservatørerne udfører tjeneste i licens-pligtige fiskefartøjer, der driver fiskeri i Grønlands territorium med henblik på at sikre overholdelsen af landstingsloven om erhvervsmæssigt fiskeri med og de i medfør af loven udstedte bekendtgørelser.
Fiskerilicensobservatørerne skal påregne tjeneste i grønlandske fartøjer der fisker i internationale farvande.
Desuden kan observatørerne påregne at skulle assistere GFLKs fiskerikontrollører jagtbetjentene i udførelse af deres særlige kontrolopgaver.
Fiskeriobservatøren har 189 aktive arbejdsdage om året.

Observatørerne skal navnlig
-at følge det enkelte fartøjs navigation, fiskeri og produktion om bord herunder også påse at registrering og rapportering sker i henhold til gældende regler.

Fiskeriobservatøren arbejder som regel alene om bord i perioder på op til ca. 4-6 uger.

Efter hver tjenesteperiode ombord på et fartøj, skal der aflægges skriftlig rapport til GFLK efter nærmere fastsatte retningslinjer.

Kvalifikationer
Erfaring fra eller kendskab til fiskeri og søfart vil være en fordel, gennemført folkeskolen og gerne have gennemført en mellemlang videregående gymnasial baggrund. Have gode it-kompetencer og kunne arbejde selvstændig og systematisk.
Gode sproglige egenskaber skriftligt såvel som mundtligt både grønlandsk, dansk og engelsk.
Godt helbred og god fysik fordres således du kan opnå en helbredsattest og fungere om bord under alle vejrforhold.

Deltagelse i kurser og anden uddannelse må påregnes under ansættelsen.

Ansættelsesvilkår
Prøvetidsperiode på 6 måneder hvor der arbejdes sammen med en erfaren observatør. Efterfølgende vil eventuel ansættelse finde sted i henhold til de til på ansættelsestidspunktet gældende overenskomst. Ansøgere bosiddende Sisimiut og Nuuk vil blive prioriteret.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Avannaata Kommunia
Grønlands Selvstyre
Nuuk
Kommune Kujalleq
Qaqortoq