sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Nuna tamakkerlugu innarluutilinnik sullissivik Pissassarfik oqallorissaasunik /tusaaniarnermut sungiusaasunik marlunnik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 05-07-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-07-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74348049
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed

Det landsdækkende handicapcenter Pissassarfik søger 2 Tale- /hørepædagoger
 
Vil du være med til at præge udviklingen og løfte handicapområdet på landsplan i et nyt handicap center, hvor høj faglighed, tværgående samarbejde og vidensdeling er nøgleord? – Lyder det spændende, så skal du søge stillingen
 
Tiltrædelsesdato: 1. September 2019 eller efter nærmere aftale.
 
Om stillingen
Pissassarfik, Det landsdækkende handicapcenter, er i sin form og koncept helt nyt. Centeret er opført i Sisimiut til formålet, og er en enhed under Socialstyrelsen
 
Pissassarfik, Det landsdækkende handicapcenter er et nationalt center, der yder rådgivning, vejledning og træning for de enkelte borgere med handicap – børn som voksne. Samt råd og vejledning til pårørende og fagpersoner. Servicen bliver leveret primært på centeret, med muligheder lokalt, hvor den enkelte borger bor, og de konkrete behov er. Af hensyn til borgerne og udviklingen af handicapområdet på landsplan, er det vigtigt, at centerets samarbejde med kommunerne er så tæt og udviklet som muligt. Det handler om vidensdeling, rådgivning og tilbud om målrettet kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere. Stillingen kan indeholde rejseaktivitet, da opgaverne skal løses der, hvor det er mest hensigtsmæssigt.
 
I arbejdet inddrages du i sager vedr. børn og voksne for at sikre den talepædagogiske faglige vinkel på disse sager/visitationer. Det handler dels om at dele viden med dine kollegaer dels om, at du selvstændigt kan udarbejde behandlingsplaner.
 
Vi forventer:

 • At du er uddannet Audiologopæd eller Logopæd
 • At du kan yde rådgivning og vejledning til borgere, pårørende, fagprofessionelle mv.
 • At du kan anvende IT på brugerniveau
 • At du er villig til at yde en ekstra arbejdsindsats
 • At du kan bevare overblikket, også i stressede situationer
 • At du kan arbejde selvstændigt, tværfagligt og er stabil samt loyal
 • At du med fordel er tosproget på både grønlandsk og dansk
 • At du med fordel har erhvervserfaring inden for autisme, ADHD, Afasi, CI-implanter
Vi tilbyder:
 • En spændende stilling, hvor du har mulighed for at påvirke og løfte udviklingen på handicapområdet
 • Indflydelse på, hvordan stillingsindholdet omsættes til praksis
 • Et fagligt miljø, hvor du kan blive udfordret af dygtige kollegaer, ligesom du kan udfordre dem og dig selv
 • En arbejdsplads, hvor forskellighed værdsættes, og arbejdsmiljøet tages alvorligt
Sisimiut ligger lige nord for polarcirklen og er Grønlands næststørste by, det også den sydligste by med slædehunde. Alt i byen er inden for gå afstand.
Byen byder på mange forskellige udendørs aktivitets muligheder for både børn og voksne, vi ligger lige ved havet og er omgivet af fjelde til baglandet. Rig på muligheder for aktivt friluftsliv.        
Læs mere på  www.qeqqata.gl

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder Naja O. Lennert, tlf. +299 34 50 78 eller gennem mail: naja@nanoq.gl.
 
Ønsker du yderligere information om at arbejde i Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under ”job”.
 
Ansøgning
Opslaget løber til og med den 28. juli2019.
 
Samtaler forventes afholdt i uge 31. Vi forbeholder os retten til at afholde løbende samtaler, og foregår enten ved fysisk fremmøde eller via videokonference.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Greenland Escape ApS
Nuuk
CAFE ESMERALDA
Nuuk
Kalaallit Nunaanni Brugseni
Grønlands Selvstyre
Qaqortoq
Grønlands Selvstyre
Nuuk