sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Nuna tamakkerlugu innarluutilinnik sullissivik Pissassarfik pillorissaasumik sulisussamik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 05-07-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-07-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74348191
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed


Vil du være med til at præge udviklingen og løfte handicapområdet på landsplan i et nyt og spændende kraftcenter, hvor høj faglighed, tværgående samarbejde og vidensdeling er nøgleord? – Så er du måske vores nye medarbejder…

Tiltrædelsesdato: 1. september 2019 eller efter nærmere aftale.

Om stillingen
Pissassarfik, er i sin form og koncept helt nyt. Centeret er ny opført i Sisimiut til formålet, og er en enhed under Socialstyrelsen.

Pissassarfik er et nationalt kraftcenter, der skal yde rådgivning, vejledning og træning for de enkelte borgere med handicap – børn som voksne. Dertil skal der tilbydes uddannelse og vejledning til pårørende. Ydelserne vil blive leveret såvel på centeret som lokalt, hvor den enkelte borger bor, og det konkrete behov er. Af hensyn til borgerne og udviklingen af handicapområdet på landsplan, er det vigtigt, at centerets samarbejde med kommunerne bliver så tæt og udviklet som muligt. Det handler om vidensdeling, rådgivning og tilbud om målrettet kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere. Stillingen indeholder rejseaktivitet, da opgaverne skal løses der, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

I arbejdet inddrages du i mange forskellige typer sager, hvor du med din faglighed bidrager til den optimale løsning for borgeren. Det handler dels om at dele viden med dine kollegaer, dels om at bidrage med input til behandlingsplaner.

Vi forventer:

 • At du er uddannet ergoterapeut
 • At du medvirker til at fremme en åben og konstruktiv dialog med kommunerne
 • At du kan yde rådgivning og vejledning til borgere, pårørende, fagprofessionelle mv.
 • At du inden for eget fagområde sikrer, at centeret arbejder efter best practic
 • At du kan udarbejde materialer til brug for arbejdet
 • At du kan anvende IT på brugerniveau
 • Det en fordel at du har erhvervserfaring inden for handicapområdet

Vi tilbyder:
 • En spændende stilling, hvor du kan påvirke udviklingen af et helt nyt tilbud og koncept
 • Indflydelse på, hvordan stillingsindholdet omsættes til praksis
 • Et fagligt miljø, hvor du kan blive udfordret af dygtige kollegaer, ligesom du kan udfordre dem og dig selv
 • En arbejdsplads, der er til for at skabe resultater for mennesker med handicap og løfte områdets generelle faglige niveau
 • En arbejdsplads, hvor forskellighed værdsættes og arbejdsmiljøet tages alvorligt
Sisimiut ligger lige nord for polarcirklen og er Grønlands næststørste by, det også den sydligste by med slædehunde. Alt i byen er inden for gåafstand.
Byen byder på mange forskellige udendørs aktivitetsmuligheder for både børn og voksne, vi ligger lige ved havet og er omgivet af fjelde til baglandet. Læs mere på www.qeqqata.gl

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Centerleder Naja O. Lennert, tlf. +299 34 50 78 eller E-mail: naja@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information om at arbejde i Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under ”job”.

Ansøgning
Opslaget løber til og med den 28. juli 2019.

Samtaler forventes afholdt senest i uge 31, vi forbeholder os dog til retten til at afholde løbende samtaler, og det foregår enten ved fysisk fremmøde eller via videokonference.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia