sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Nunanut allanut Naalakkersuisoqarfik inuit pisinnaatitaaffiinik issittumilu suleqatigiinnermik soqutigisaqartumik inatsisilerituussarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 09-12-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-01-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-78078662
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Politi, forsvar og retsvæsen

Dine primære opgaver vil være overordnet juridisk rådgivning særligt inden for departementets sagsområder, varetagelse af aktindsigtssager, varetagelse af Kongerigets deltagelse i Arktisk Råds Arbejdsgruppe for Bæredygtig Udvikling. Du vil være ansvarlig for arbejdet med menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder.
Sammen med Departementets øvrige medarbejdere skal du varetage relevante opgaver, såsom:

 • Ministerbetjening, analyseopgaver samt øvrig deltagelse i internationalt samarbejde
 • Medvirke til løsning af forvaltningsopgaver og generel myndighedsbehandling.
 • Koordination og besvarelse af interne og eksterne høringer.
 • Diverse udenrigspolitiske og generelle ad hoc-opgaver.
Departementet for Udenrigsanliggender
Departementet for Udenrigsanliggender varetager Grønlands interesser af international karakter samt koordinerer og faciliterer fagdepartementernes internationale aktiviteter.
Selvstyret er aktiv i nordisk og arktisk samarbejde herunder i Arktis Råd samt i FN-aktiviteter som Menneskerettighedsrådet og FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender. Selvstyret deltager også aktivt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af relevans for Grønland i samarbejde med Danmark. Samarbejdet med USA finder først og fremmest sted i Permanent Committee. Disse opgaver varetages af Departementet for Udenrigsanliggender.

Dine kvalifikationer og kompetencer
 • Cand.jur., cand. merc. jur eller lignende.
 • Du har erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer.
 • Du har erfaring med arbejde i internationale miljøer og organisationer og/eller arbejde i udlandet.
 • Det er en betydelig fordel, hvis du har indgående kendskab til det grønlandske samfund og kultur.
 • Du har en god dømmekraft og kan skabe resultater. 
 • Beherskelse af såvel grønlandsk, dansk, engelsk samt andre sprog er en betydelig fordel.
 • Du har erfaring og interesse for arbejdsområderne.
 • Du fungerer godt med såvel at tage selvstændigt ansvar som at samarbejde med kollegaer i departementet, i Selvstyret og rigsmyndighederne i Danmark.
Det tilbyder vi
En arbejdsplads med god energi, imødekommende kollegaer og et uformelt miljø.
Udenrigsområdet er ofte præget af travlhed. Vi sparrer med hinanden og særligt i spidsbelastningsperioder arbejder vi sammen om at dække alle områder, herunder i forbindelse med rejseaktivitet.
Vores lederteam arbejder for at hver enkelt medarbejder skal føle sig værdsat og føle, at det er meningsfuldt at gå på arbejde. Vi understøtter den enkeltes behov for videreudvikling og videreuddannelse, både personligt og fagligt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Ugentlig arbejdstid er 40 timer.
Tiltrædelse er 1. februar 2020 eller efter nærmere aftale.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig.
Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personaleboligen skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Uiloq Mulvad Jessen, tlf. +299 34 51 68 eller irum@nanoq.gl

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest 1. januar 2019
Vi forventer at afholde samtaler i uge 2.
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes via denne hjemmeside ved at trykke ”send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Kommune Kujalleq
Nanortalik
Avannaata Kommunia
Namminersorlutik Oqartussat
Ilulissat
Namminersorlutik Oqartussat
Qaqortoq