sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Nutserisunngorniartunut Oqalutsinngorniartunullu Ilisimatusarfimmi pisortaq

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 13-02-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-03-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-79340874
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Nutserisunngorniartunut Oqalutsinngorniartunullu ilisimatusarfimmi pisortaq

Ilisimatusarfimmi nutserisunngornianut ilisimatusarfik pisortassamik pissarsiorpoq. Atorfik lektoritut, adjunktitut, adjunktitut ph.d.-eertalittut, studieadjunktitut imaluunniit immikkoortortami pisortatut sulisumik studielektorutit isumaqatigiissutaasinnaavoq. Ilinniakkatigut tunulequttatit tassaassapput cand.ling.merc., cand.mag. assigisaalluunniit.

Atorfik Marsip 1-anni 2020 tamatumaluunniit kinguninngua inuttalerusupparput.

Suliassat:
Allaffissorneq:
Immikkoortortami ulluinnarni aqutsineq, soorlu:

 • Ilinniartitsinissamik soraarummeersitsinissanissanillu pilersaarusiorneq
 • ilinniakkap aaqqissuunneqarneranik siunnersuusiortarneq
 • ilisimatusarnermut paasissutissiinermullu pilersaarusiornerit
 • ilinniartitsisunik avataaneersunik atorfinitsitsinerit
 • praktikkernissaq pillugu suliffeqarfinnut attaveqarnerit
 • ilisimatusartunik, nunanullu allanut angalanermik, praktikkernermik allanillu aqqutissiuussineq
Ilinniartitsineq:
Bachelorinngornianik ilinniartitsineq soorlu makkuninnga:
 • kalaallisut, qallunaatut tuluttullu oqaasilerineq oqaatsillu tamatigoortumik itinerusumillu suunerinik paasinninnermik
 • oqaloqatigiinnermi oqaluttaaneq kalaallisuumiit qallunaatuumut, pingaartumik, eqqartuussiviup allaffissuarsornerullu iluanni suliaqarfinni
 • oqaluttaanermi teoriinik taaguusersuutinillu siuarsaaneq
 • nutserineq kalaallisuumiit - qallunaatuumut, peqqinnissaqarfiup, eqqartuussiviup allaffissuarsornerullu iluanni suliaqarfinni
 • nutserinermik teoriit taaguusersuutinillu siuarsaanerit
 • tuluit oqaasiinik allattariarsornermi oqaluinnarnermilu piginnaasaqarneq
 • pikkorissarnerit allat ilinniarnerup aaqqissuussaanerani allassimasut.
Tamatuma saniatigut ilinniartunik ilisimatusartunik siunnersuisassasutit aqqutissiuussisoqartassaaq, soorluttaaq  ilinniagaqarnerup  suliffimmik ineriartortitsinermik aallussiuarnermut peqataanissat naatsorsuutigigipput.

Qinnuteqartut kalaallit oqaasiinik ilinniartitsinermik piginnaasallit salliutinneqassapput, tassami ilinniagaqarnerup annertunersaa kalaallit qallunaallu oqaasii atorlugit nutserinerpiamut tunngammat. Qinnuteqartulli fagip iluani allanik ilinniartitsisinnaasut aamma maluginiarneqarumaarput.

Lektoritut / adjunktitulluunniit atorfininnermi ilisimatussutsikkut misissueqqissaartarneq piumasaqaataassaaq.  Naatsorsuutigineqarpoq atorfinittussaq immikkoortortap ilisimatussutsikkut atorfissaqartitaanik ilisimatusaateqassasoq.

Lektoritut / adjunktitullu qinnuteqartunut ph.d.-tut naammassereersimasutut ilisimatusaatinik fagimut pingaarutilinnik aallussereersimanissaa pingaartinneqarpoq. Qinnuteqartunut phd-mik ilinniagalinnut phd-mi suliarisimasap nassuiaserneqarnissaa immikkoortortamut naleqquttuussaaq.

Nutserisutut oqalutsitullu ilisimatusarfik kalaallit, qallunaat tuluillu oqaasiinut sammivoq, tamannalu atorfiup inuttalernerani pingaartutut isigineqassalluni.
Ilisimatusarfimmi, Kalaallit Nunaata Universitetiani, ilinniartitsineq kalaallisut qallunaatut, tuluttullu ingerlanneqarsinnaavoq.

Ilisimatusarfik, Kalaallit Nutaata Universitetia
Ilisimatusarfik 1987-imi pilersinneqarpoq. Ilisimatusarfik, Kalaallit Nunaata Universitetia, ullumikkut sisamanik institutteqarpoq: Kulturimut, Oqaasilerinermut Oqaluttuarisaanermullu Institutti, Inuiaqatigiilerinermut, Aningaasaqarnermut Tusagassiuuteqarnermullu Institutti, Ilinniartitaanermut Institutti kiisalu Peqqissaanermut Institutti.

Nutserinermik ilisimatusarneq Kulturimut, Oqaasilerinermut Oqaluttuarisaanermullu Instituttip ataani inissisimasoq, septembarip aallaqqaataanni 2012-imi aallartippoq, sulilu inerisarneqarluni. Ilinniarneq ukiut 3½ sivisussuseqarpoq, taamaalillunilu semesterinut 7-inut agguataagaalluni, taakkunanngalu minnerpaamik semesteri ataaseq nunami allami universitetimi ingerlanneqartarluni.

Nutserinermik Oqaluttaanermillu Immikkoortortaq ulloq naallugu atorfilinnut pingasunut, ilinniartitsinermik ilisimatuutullu misissueqqissaarnermik suliaqartussaasunut natsorsuussaavoq. 

Ilisimatusarfik ilisimatusarnerup ilinniartitsinerullu iluanni allanik suleqateqarpoq, pingaartumik Qallunaat Nunaanni, Nunani Avannarlerni, Europami Amerikamilu Avannarlermi.

Qinnuteqarneq
Qinnuteqarnermi atorfik sorleq qinnutigineqarnersoq ersarissarneqassaaq
1) lektor,
2) adjunkt, 
3) adjunkt phd-mik ilalik
4) studielektor
5) studieadjunkt.
1) kiisalu 2): Lektoritut adjunktitulluunniit atorfimmut qinnuteqarnermi qinnuteqaatip saniatigut makkua ilanngunneqassapput:
Ilanngussaq 1: Curriculum Vitae.
Ilanngussaq 2: Soraarummeersimanernut uppernarsaatit.
Ilanngussaq 3: Inuit pingasut paasissutissanik aallerfigineqarsinnaasut attavigineqarnissaannut paasissutissat.
Ilanngussaq 4: Ilisimatusaatit saqqummersissimasat tulleriiaarnilersukkat allattorsimaffiat.
Saqqummersissimasat nassiunneqartut (takuuk ilanngussaq 8) *-mik nalunaaqutserneqassapput.
Ilanngussaq 5: Manna tikillugu ilisimatusaatigisimasat naatsumik allaaserineri kiisalu siunissami ilisimatusaatissatut takorluukkat nalunaarsorneri.
Ilanngussaq 6: Ilinniartitsinermik piginnaasat takussutissartaat (pikkorissarnerit pilersaarutaat, atuartitsinissamut pilersaarutit, atuartitsinermi atortut kiisalu taamaattoqarsimappat portfolio pædagogikum-ilu).
Ilanngussaq 7: Ilisimatusaatit siaruarternerisa takussutissartaat.
Ilanngussaq 8: Saqqummersitat pingasut angullugit. Qinnuteqartup annerpaamik saqqummersitat pingasut immikkut naliliinissamut naleqquttut toqqarsinnaavai.
3): adjunktitut phd-mik ilalimmik atorfimmut qinnuteqarnermi qinnuteqaatip saniatigut makkua ilanngunneqassapput:
Ilanngussaq 1: Curriculum Vitae.
Ilanngussaq 2: Soraarummeersimanermut uppernarsaatit.
Ilanngussaq 3: Inuit pingasut paasissutissanik aallerfigineqarsinnaasut attavigineqarnissaannut paasissutissat.
Ilanngussaq 4: Saqqummersissimasat tulleriiaarnilersukkat allattorsimaffiat.
Saqqummersissimasat nassiunneqartut (takuuk ilanngussaq 6) *-mik nalunaaqutserneqassapput.
Ilanngussaq 5: ph.d.-mi suliap universitetip maleruaqqusai naapertorlugit allaaserinera.
Ilanngussaq 6: Saqqummersitat pingasut angullugit. Qinnuteqartup annerpaamik saqqummersitat pingasut immikkut naliliinissamut naleqquttut toqqarsinnaavai.
4) kiisalu 5): Studielektoritut Studieadjunktitulluunniit atorfimmut qinnuteqarnermi qinnuteqaatip saniatigut makkua ilanngunneqassapput:
Ilanngussaq 1: Curriculum Vitae.
Ilanngussaq 2: Soraarummeersimanermut uppernarsaatit.
Ilanngussaq 3: Inuit pingasut paasissutissanik aallerfigineqarsinnaasut attavigineqarnissaannut paasissutissat.
Ilanngussaq 4: Saqqummersissimasat allattorsimaffiaq – qinnuteqaammut naleqquppat aatsaat ilanngunneqassaaq.

Nalileeriaaseq atorfinitsitseriaaserlu
Lektoritut, adjunktitut, ph.d.eertammik adjunktitulluunniit qinnuteqaatinik takkussuuttunik malittarisassat atuuttut naapertorlugit fagikkut naliliisinnaassusillinnik suleqatigiiliortoqassaaq,. Qinnuteqartut piffissap qinnuteqarnissamut killiliussap naanerani suleqatigiissitaliap inuttalersorneranik ilisimatinneqassapput. Suleqatigiissitaliap qinnuteqaatit takkuttut suliarissavai instituttillu pisortaanut inassuteqaateqassalluni.

Tamatuma kingorna qinnuteqaatit takkuttut tamarmik atorfinitsitsinissamut ataatsimiititaliamit suliarineqassapput.

Atorfik pillugu annertunerusumik paasiniaasoqarsinnaavoq ukununnga attaveqarnikkut:
Instituttimi pisortaq Aage Rydstrøm-Poulsen, tlf. 299 385678/e-mail aarp@uni.gl imaluunniit
Immikkoortortami pisortaq Laila Hedegaard Pedersen, tlf. 385644/e-mail lahp@uni.gl.
 

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia