sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Nuummi Allorfik, tarnip pissusaanik immikkut ilisimasalittut pisortassarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 11-08-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-09-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83922146
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq

Allorfik innuttaasunik imigassamik, hashimik aningaasanoornermillu ajornartorsiutilinnik sullissinermi katsorsaanermik misilittagalimmik,
tarnip pissusaanik immikkut ilisimasalittut pisortassarsiorpoq.

Najukkani Allorfinni katsorsaasut ikorfartuisullu/supervisor qanimut suleqartigalugit katsorsaanitta katsorsartinnissamullu neqeroorutitta pitsaassusaannik qulakkeerinissaq suliassarilissavatit.

Allorfimmi pinngitsuuisinnaajunnaarnermik paasisimasaqarfimmiissaatit, Nuummilu aallaaveqassallutit.

Inuusuttunik inersimasunillu, nammineq katsorsaavinni, qarasaasiakkut illoqarfinnilu allani katsorsaaviit namminersortut aqqutigalugit imigassamik hashimik aningaasanoornermillu ajornartorsiutilinnik nuna tamakkerlugu katsorsaaneq, Pinngitsuuisinnaajunnaarnermik Paasisimasaqarfimmit isumagineqarpoq. Allorfik kommunini tamani aaqqisuussaanikkut Pinngitsuuisinnaajunnaarnermut Paasisimasaqarfiup ataani -Qaqortumi, Nuummi, Sisimiuni, Aasianni Ilulissanilu katsorsaaveqarpoq.

Atorfik:
Allorfik pinngitsuuisinnaajunnarnermut tunngatillugu qanigisaasunut inuusuttunullu katsorsartinnissamut neqerooruteqarpoq, allanillu- ilaatigut angajoqqaanut ataatsimoortunut avammullu ilinniarfinnut sammititanut tunngasunik neqerooruteqalerumaarluni.

“Nuna tamakkerlugu akeqanngitsumik atornerluisunik katsorsaasalernissamut siunnersuut” 2015-imi akuersissutigineqartoq, "Meeqqanut inuusuttunullu aanngajaarniutinik aningaasanoortarnermillu ajornartorsiutilinnut neqerooruteqarnissamut pilersaarutit" 2019-imeersoq, kiisalu pinngitsuuisinnaajunnaarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat Allorfimmit tunngavigineqarput.

Katsorsaanermi najoqqutassagut ataatsimut isigalugit, aanngajaarniutinut aningaasanoornermullu tunngatillugu ilisimatusarnermit ilisimasanik tunngaveqarput. Katsorsaanermi Allorfimmit periusaasut tassaapput eqqarsaatit, misigissutsit pissusilersorneq timillu oqariartuutaasa imminnut sunneeqatigiittarnerat tunngavigalugu katsorsaariaaseq, oqaloqatigiinnerit kajungilersitsisut maannalu inuunermut akuersaarneq kiisalu pingaartumik inuusuttunik katsorsaanermi inuup nammineq avatangiisaasalu oqaluttuassartaanik tunngaveqarnissamik isumaliutersuummit isumassarsitinneqarneq.

Illit pitsaassutsimik qulakkeerinermik inerisaanermillu suliaqarnerit, katsorsaasunik ilitsersuinermik, ikorfartuinermik/supervision, periutsitsinnik katsorsaanermilu najoqqutassanik pioreersunik nutaanillu atuutilersitsinermik, tunngaveqassaaq. Katsorsaanermi ilinniagaqassutsip qaffasissusaa qulakkiissavattaaq Allorfinnilu katsorsaasunik ilinniagaqassutsikkut inerisaanermi peqataallutit. Taamaammat najukkani Allorfinnut angalasarnissaq naatsorsuutigineqassaaq.

Aqutsisutut suliassat ilaatigut makkuupput:

 • Aqutsisut allat suleqatigalugit Allorfinni neqeroorutinut pingaarnertut akisussaasuuneq
 • Najukkami aqutsisut suleqatigalugit Allorfimmi katsorsaanermi katsorsaavinnilu sulisut suliassaannik ilinniagaqassutsikkut inerisaaneq ataqatigiissaarinerlu.
 • Nakorsaq suleqatigalugu katsorsaavinni sulisunik inerisaanermut atatillugu oqaloqateqartarneq.
 • Allorfimmi katsorsaariaatsinik- qarasaasiakkut internet atorlugu katsorsaanermik annertusaaneq inuusuttunut ilaqutariinnullu iliuuseqarnerit ilanngullugit- inerisaanermi pingaarnertut akisussaasuuneq.
 • Aqutsisoqatigiinni iliuusissanik aalajangersakkanillu atuutilersitseqataaneq
Periutsit danskisuujummata katsorsaasullu kalaallisut oqaaseqartuummata illugiinnik kalaallisut/qallunaatullu oqaaseqartuunissat neriuutigaarput.

Naatsorsuutigaarput:
 • Tarnip pissusaanik immikkut ilisimasalittut ilinniarsimanissat ilinniagaqassutsikkullu ilisimasaqarluartuunissat katsorsaanermillu misilittagaqarnissat - ajornanngippallu tarnimikkut nappaatilinnut tunngatillugu misilittagaqarnissat
 • Ilinniagalinnik assigiinngitsunik- taakkunanngalu ikorfartuineq ilanngullugu- suleqateqarnermik naapertuuttunik misilittagaqarnissat
 • Katsorsaasunik ikorfartuinermik misilittagaqarnissat – ikiorfartuinermullu/supervision tunngatillugu ingerlaqqissimanissat
 • Katsorsaanerup assigiinngiaanera paasisimavat innuttaasullu ataasiakkaat qitiutissinnaallugit
 • Namminersorlutit sulisinnaanissat akisussaaffimmillu tigusisinnaanissat
 • Pissutsit allanngussappata malinnaarusussuseqarnissat sulianillu arlalinnik ataatsikkut ingerlatsisinnaanissat
 • Isumaliutersuutinik piviusunngortitsisinnaanissat
 • Attaveqatigiinnermut piginnaaneqarluarnissat
 • Inuttut assigiinngissutsinut inissaqartitsinissat akuersaartuunissallu
 • Pisariaqartitsinermi Allorfiup immikkoortuinut angalasarnissamut piareersimanissat.
 • Alimasissumiit aqutsinermik- ajornanngippallu suliniutinik aqutsinermik- misilittagaqarnissat
 • Ataasiakkaanik ataatsimoortunillu katsorsaanermik misilittagaqarnissat.
Neqeroorutigaagut:
 • Suliffik ineriartornissamut periarfissarpassualik
 • Suliassat assigiinngiiaartut pissanganartut unammilligassallillu
 • Sullivimmi avatangiisit pitsaasut
 • Nammineq sulinermik suniinissamut periarfissalik
 • Suliffik namminersorfiusoq siunersioqateqarfiusorli
 • Suleqatigisartagarpassuit pikkorissut suleqatillu pitsaasut
Oktobarip aallaqqaataani (01/10-2022) immikkulluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinititsinissaq kissaataavoq.

Qinnuteqarfissaq kingulleq: Septembarip aallaqqaataat (01/09-2022)

Atorfik- Allorfiillu pillugit attavissat:
Allorfimmi pisortaq Birgit Niclasen oqarasuaat: 525343 maili: bivn@allorfik.gl imal. allaffissornermi pisortaq Keun Hwang oqarasuaat: 346687 maili keun@allorfik.gl.

Allorfik pillugu paasissutissat uani takukkit: www.allorfik.gl

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia