sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Nuummi Allorfik, tarnip pissusaanik immikkut ilisimasalittut pisortassarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 11-08-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-09-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83922146
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed

Allorfik søger en ledende psykolog med behandlingserfaringer i arbejdet med borgere,
der har problemer med alkohol, hash og pengespil.

Du kommer til at arbejde med kvalitetssikring af vores behandlinger og
behandlingstilbud, som sker gennem et tæt samarbejde med behandlerne i de lokale
Allorfikcentre og med supervisorer.

Du bliver tilknyttet Allorfik, Videncenter om Afhængighed og vil få base i
Nuuk.

Videncenter om Afhængighed står for den nationale behandling af problemer med
alkohol, hash og pengespil på både unge- og voksenområdet, både i egne centre, som telebehandling og i landets øvrige byer gennem private udbydere. Allorfik har et lokalt behandlingscenter i hver kommune, i byerne
Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat under Videncenter om Afhængighed i
Nuuk.

Om jobbet
Allorfik har en række behandlingstilbud, som dækker afhængighedsbehandling,
pårørendebehandling og ungebehandling, samt andre kommende tilbud, bl.a.
forældregrupper og udfarende aktiviteter på uddannelsesinstitutioner.

Allorfiks grundlag er “Forslag til National plan for fremtidens misbrugsbehandling” vedtaget i 2015, “Plan for tilbud til børn og unge der har problemer med rusmiddel- og pengespil” fra 2019, samt Inatsisartutlov om afhængighed.

Fælles for vores behandlingskoncepter er, at de er bygget på forskningsbaseret viden
på rusmiddel- og spillebehandlingsområdet. De metoder Allorfik anvender i behandlingen er baseret på kognitiv
adfærdsterapi, motiverende samtale og mindfulness, samt specielt indenfor ungebehandlingen også en narrativ
tilgang.

Dit arbejde med kvalitetssikring og -udvikling vil basere sig på oplæring, supervision og
implementering af eksisterende og nye dele af vores metoder og behandlingskoncepter til behandlerne.

Du skal sammen med det øvrige ledelsesteam (administrator og læge) sikre det faglige niveau i behandlingen og medvirke til den faglige udvikling for behandlere i Allorfiks centre. Der skal derfor forventes en vis rejseaktivitet til vores lokale Allorfikcentre.

Ledelsesmæssige opgaver er bl.a :

 • Overordnet ansvar for tilbud i Allorfiks behandlingscentre i samarbejde med den øvrige ledelse.
 • Sikre faglig udvikling i behandlingsarbejdet i Allorfik og koordinering af behandlernes opgaver i behandlingscentrene i samarbejde med den lokale ledelse.
 • Afholdelse af udviklingssamtaler for de ansatte i behandlingscentrene i samarbejde med lægen.
 • Overordnet ansvar for udvikling af Allorfiks behandlingsmetoder inkl. udbygning af tilbuddet om web baseret terapi og indsatser for unge og familier.
 • Medvirke til implementering af tiltag og beslutninger i ledergruppen.

Vi håber på, at du er dobbeltsproget grønlandsk/dansk, da metoderne er på dansk og
behandlerne er grønlandsksproget.

Vi forventer, at
 • du er uddannet psykolog og besidder en solid faglig viden og behandlingserfaring, og gerne med erfaring indenfor psykiatri
 • du har relevante erfaring med at samarbejde med forskellige faggrupper
 • du har erfaring med supervison af behandlere – og evt en overbygning indenfor supervision
 • du forstår diversiteten i behandlingsarbejdet og kan sætte den enkelte borger i centrum
 • du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
 • du er omstillingsparat og kan have mange bolde i luften
 • du kan omsætte teorier til praksis
 • du har god kommunikationsevne
 • du har en rummelig og positiv personlighed
 • du er indstillet på at rejse til Allorfiks lokale centre ved behov
 • du har erfaring med at være leder på distance gerne erfaring med projektledelse
 • du har erfaring med såvel individuel- som gruppeterapi.
Vi tilbyder
 • et job med mange udviklingsmuligheder
 • spændende og forskelligartede arbejdsopgaver og udfordrerende arbejdsopgaver
 • et godt arbejdsmiljø
 • mulighed for at påvirke egen arbejdssituation
 • et selvstændigt arbejde, men med sparring
 • mange dygtige samarbejdspartnere og gode kolleger
Stillingen ønskes besat 1. 10. 2022 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist 1. september 2022

Om stillingen og Allorfik kan du kontakte:
Leder af Allorfik Birgit Niclasen tlf. 525343, mail bivn@allorfik.gl eller administrationschef Keun Hwang tlf. 346687 mail keun@allorfik.gl.

For informationer om Allorfik, se: www.allorfik.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia