sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Nuummi Qitiusumik Siunnersuissarfik siunnersuisussarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 08-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-09-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81049441
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en konsulent til Central Rådgivningsenhed, med erfaringer i at arbejde med udvikling og processer.
 
Central Rådgivningsenhed er en enhed under Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold. Enheden er oprettet for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner der arbejder med udsatte børn og unge.
 
I Central Rådgivningsenhed tilbyder man sagsbehandlerne i myndighedsområdet og i foranstaltningsområdet råd og vejledning, samt supervision inden for udsatte børn- og ungeområdet.
 
Konsulenten skal være med til:

 • Råd og vejledning i konkrete sager i forhold til kommuner og relevante aktører for børn og unge der har været udsat for omsorgsvigt og/eller seksuelle overgreb.
 • Sidemandsoplæring/ fagligt bistand
 • Ovenstående opgaver skal ske i samarbejde med relevante aktører.
 • Lede og koordinere processer
 • Indgå i tværfagligt samarbejde internt og eksternt.
 • Koordinerende arbejde.
 • Løbende opdatering af socialfagligviden, metoder og indsats i samarbejde med enheden.
 • Indsamling og videreformidling af viden.
 • Supervision/ kurser
 Vi forventer, at ansøgeren har
 • Har en relevant uddannelse
 • Har erfaring med at arbejde med udviklingsprojekter
 • Er procesorienteret
 • Er nysgerrig, proaktiv og går positivt ind i en samarbejdssituation
 • Udviser respekt for forskelligheder og er god til at skabe netværk
 • Har gennemslagskraft, virker tillidsvækkende og forstår at lytte
 • Er robust og rummelig
 • Er en stærk kommunikator både mundtligt og skriftligt
 • Har lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsninger
 • Arbejder selvstændig, struktureret og løsningsorienteret
 • Gerne dobbeltsproget i grønlandsk og dansk.
Vi kan tilbyde et job med mange muligheder for faglig udvikling, samarbejde med mange samarbejdspartnere og aktører på området, som arbejder for at styrke indsatsen for børn og unge udsat omsorgssvigt.
 
Om rejseaktivitet
Der kan forventes rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Fg. Afdelingschef Ane Louise Løvstrøm på tlf. +299 34 60 14 eller på e-mail alov@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia