sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Økonom til Økonomiafdelingen i Sisimiut

Qeqqata Kommunika

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 04-01-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-02-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81543395
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat

Atorfik Sisimiuni inissisimasoq, ataatsimullu isigalugu kommuni annertuumik ineriartortuuvoq. Ukioq kaajallallugu Sisimiuni sunngiffimmi sammisaqarnikkut annertuumik periarfissaqarpoq, ukiuunerani arsarnerit, qimussinik qamuteralannillu angalaarnerit, ujakkaarneq sisoraatinillu sangusaarnerit misigineqarsinnaallutik, aasaaneranilu qaqqasiornerit, pisuttuarnerit, ATV-nik angalaarnerit, umiatsiamik angalaarnerit aalisarnerillu kiisalu illup iluani timigissarnerit misigineqarsinnaallutik. Ukiukkut aasakkullu seqinnarittarpoq, taamaattumillu ukioq kaajallallugu pinialunnissamik periarfissaqarluarluni. 2021-p ingerlanerani neriuutigaarput, Kangerlussuup Sisimiullu akornatigut ATV-nik angalasoqarsinnaalissasoq, soorluttaaq ukiuunerani qamuteralannik angallaviugisinnaasoq.

 

Aningaasaqarnermut immikkoortortami ukiuni makkunani ineriartortunik sukkasuumik ingerlavoq, suliattalu soqutiginartortaanut ineriartortitsinissamut nukinnik isumalluutinillu annertuunik atuisoqarluni, taamaalillutik ulluinnarni suliassat nalinginnaasut inituallaannginnerussallutik.

 

Ukioq ataaseq qaangiuppoq kommunimi ERP systemi nutaaq, qaammatit matuma tallimat siorna BI systemi (PowerBi) nutaaq aammalu qaammatit tallimatpingasut matuma siorna HR-imi systemi nutaaq atuutilersinneqarmata, maannakkullu akissarsialeriffimmut systemimik nutaamik neqeroortitsineq ingerlanneqaleruttorluni. Tamatuma saniatigut kommuni 2021-2022-mi, Kalaallit Nunaanni pisortaqarfiit sinneri peqatigalugit, atugarissaarnermut immikkoortortami niuernermut systemimik nutaamik atuutilersitsisoqassalluni - taamaattumik annertuumik suliassaqarpoq. ERP aaqqiissutitta ikkussuunnissaanut allaffimmi ikiuutit (RPK-t) atullattaalereerpagut, ulluinnarnilu sulinitsinni RPK-t atortalernissaat naatsorsuutigalugu.

 

Suliassamut pissanganartumut tassunga peqataarusuppit?

 

Pingaarnertut suliassat akisussaaffiillu

Aningaasaqarnermut pisortaq qaninnertut pisortaralugu Aningaasaqarnermut immikkoortortami inissisimassaatit, ukulu akisussaaffigalugit:

 • Missingersuutinut Ingerlatsinermullu Misissueqqissaarneq
 • Tusarniaanermut akissutinik suliarinnittarneq
 • BI-mik, Dataware House-mik aammalu Power BI-mik ineriartortitsilluni suliaqarneq
 • Missingersuutinik suliaqarneq.
 • Naatsorsuutinik saqqummiussineq
 • Aningaasaqarnikkut ingerlatsivimmik ineriartortitsineq
 • Kommunip sillimmasiissutaanik illuliornermullu attartornernut akisussaaneq

 

Pisinnaassutsit piumasaqaatillu:

  • Kandidatitut soraarummeersimassaatit, ass. Cand. Merc. assingusumilluunniit, pisortat immikkoortoqarfiani ingerlatsinermut aningaasaqarnermik nakkutilliinermik suliaqarsimallutit imaluunniit akisussaaffeqarsimallutit annertuumik ilisimasaqartuusinnaallutit. Ineriartornermik suliaqarsinnaanissat pingaaruteqarluinnartuuvoq, Kalaallit Nunaat akimorlugu kiisalu kommunip iluani IT-mik aaqqiissutinik nutaanik atuutilersitsinermik ukiut tullinnguuttut imaqartussaammata.
  • Tamatuma saniatigut ERP aaqqiissutinik (Ax2012/MS Dynamic) assigiinngitsunik nutaalianik misilittagaqartuusinnaavutit, ineriartortitsinermi suliassat annertuut immikkoortumut tassunga attuumassuteqartussaammata;
  • Misissueqqissaarnermut pilersaarusiorluarnermullu piginnaasaqarluartuusutit, matumani kommunip katitigaanerata silarsuaani tamat isiginnilersitsisinnaasutit.
  • Tusarniaanernut akissutinik suliaqarnermut sungiusisimasuuneq iluaqutaassaaq;
  • Ingerlatsinermut aningaasaqarnermut missingersuutinut naatsorsuutinullu nalunaarusiornermik sungiussisimasoq
  • Pingasuinnik oqaaseqartuusinnaavoq – Qallunaatut, Kalaallisut Tuluttullu
  • Inuttut kommunimi naleqartitat tallimat aallaavigalugit sulissaatit: Kajumissuseq, Akisussaaqataaneq, Ataatsimoorneq, Pisinnaasatigut ineriartortitseqataaneq aamma Oqaloqatigiinneq.
  • Suleqatigiinni sulinissamut nuannarisaqartuussaatit aammalu akimortumik suleqateqarluni piginnaasanik ineriartortitsinissaq ukkataralugu allat peqatigalugit ineriartortitseqataallutit.
  • Nutaaliorusussuseqartutit allanillu peqateqarlutit teknikkimik ineriartortitsinissamut nuannarisaqartuusutit.

 

Akissarsisat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut

Isumaqatigiissut atuuttoq naapertorlugu, tunuliaqutit, ilinniarsimanerit misilittakkatillu aallaavigalugit atorfinitsinneqassaatit.

 

Atorfinittut tjenestemandisut atorfimminiit nuuttut isumaqatigiissutaat malillugu atorfeqartinneqaannassapput

 

Ineqarneq

Atorfik inissaqartitsivoq, taamaattumik qularnaveeqqummut ineqarnermullu, atuinermut il. il. akiliisoqartassaaq matumani Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kommunillu Kalaallit Nunaanni illuutaannut ineqarnermut akiliuteqartarnermut maleruaqqusat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit akiliisoqartassaaq. Atorfineqqaarnermi sulisutut ataavartumik initaarnissamut innersuussisoqarsinnaanngippat, sulisumut utaqqiisaasumik ineqartinneqarsinnaasoq inimik vakantboligmik neqeroorfigineqarsinnaavoq, siuliani taaneqartoq naapertorlugu ineqarnermut, atuinermut il.il. akiliuteqartoqartassaaq.

Pinerlussimannginnermut uppernarsaat:

Atorfik una pinerlussimannginnermik allagartamik paasiniaanissamit inatsimmik pisussaatitaavoq. Inatsit naapertorlugu poitiiniit pinerluuteqarsimannginnermut uppernarsaat kommunimit tiguneqareerpat, aatsaat atorfinittoqarsinnaavoq.

 

Atorfiniffissaq ulloq 1. marts 2021

 

Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, Aningaasaqarnermut pisortaq Peter Munch Eriksen email-ikkut pmer@qeqqata.gl attavigineqarsinnaavoq.

 

Qinnuteqaat soraarummeersimanermik uppernarsaatinik, imminut ilisaritinnermik, oqaaseqaatinik attavigineqarsinnaasunik pinerliisimannginnermullu uppernarsaammik ilaqartinneqartoq, tamarmik PDF formatiullutik, kingusinnerpaamik 2021-mi januaarip 25-ani

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia