sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Økonomidirektør til Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Nuuk

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 12-06-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-07-2024
Suliffissamut ID normut: 331589531
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aqutsineq
Atorfiup taaguutaa: Økonomidirektør
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du en erfaren leder, der kan bidrage til sund forretningsudvikling via effektiv økonomistyring og øget digitalisering? Vil du stå i spidsen for forandringsprocesser, der kræver langsigtet planlægning af en kompleks økonomi og organisation? Og er du klar til at være en del af direktionen og bidrage til en samlet strategisk retning for hele sundhedsvæsenet? Så er du måske vores nye økonomidirektør.
Sundhedsvæsnets vigtigste opgave er at fremme befolkningens sundhed, at forebygge sygdomslignende tilstande samt at undersøge, behandle og pleje personer med sygdomme og sygdomslignende tilstande. Sundhedsvæsnet bestræber sig på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere trives, og har mulighed for fortsat udvikling.
Jobbet Som økonomidirektør vil du få ansvaret for sundhedsvæsenets økonomiske ramme som er på ca. 1,5 mia. kr. årligt. Dit fokus skal være på værdiskabelse for patienten inden for de økonomiske rammer der stilles til rådighed. Derudover skal blikket være rettet mod udvikling og implementering af nye muligheder og forbedringspotentialer.
Sundhedsvæsenet er i evig forandring, så strategisk tænkning, planlægning og koordinering er en stor og nødvendig opgave, for at sikre den rette ressourceallokering, optimering af processer og budgethåndtering. Sundhedsvæsenet har en af de største rammer på Finansloven, og det er derfor vigtigt for os at kunne lave en tydelig og klar rapportering på brugen af midlerne. En vigtig strategisk opgave er derfor at få udarbejdet en model for en årsrapport, der synliggør sundhedsvæsenets aktiviteter.
Erfaring med Selvstyre økonomistyring og kendskab til sundhedsområdet
Du har en relevant videregående uddannelse, f.eks. cand.oecon., eller cand.polit., og du har erfaring med Selvstyre økonomistyring og Selvstyre bevillingssystemer og med finanslovsarbejde fra et departement eller en styrelse. Erfaring fra sundhedsområdet vil være en fordel. Du har dokumenteret erfaring med ledelse af ledere eller er en dygtig leder med økonomidirektørpotentiale.

Økonomidirektøren:

  • sikrer, at Sundhedsvæsenets finanslov, driftsbudget og sikrer, at planer, budgetter og fastlagte mål og resultater opfyldes inden for den givne økonomiske ramme
  • har særlig fokus på økonomistyring, herunder kobling mellem patientens forløb og omkostninger
  • bygger bro mellem økonomi, data, digitalisering og forretningsudvikling, herunder styrkelse og videreudvikling af Sundhedsvæsnets ledelsesinfosystemer og årsberetning
  • sikrer effektivisering og automatisering af administrative arbejdsgange, som frigiver tid til sundhedsopgaver og et godt arbejdsmiljø
  • skaber rammer for en effektiv indkøbs- og lagerstyring.


Er som medlem af direktionen ansvarlig for at:
  • Sundhedsvæsenet lever op til og kommunikerer tydelig retning, kvalitet, aktivitet og budget
  • sikre den tværgående sammenhængskraft i Sundhedsvæsenet
  • sikre at Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en attraktiv arbejdsplads, som har fokus på et godt arbejdsmiljø og kompetenceudvikling for medarbejderne
  • troværdigt at repræsentere Sundhedsvæsenet i forhold til centrale myndigheder og samarbejdspartner i ind- og udland.


Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen udgør en samlet landsdækkende organisation, der løser mange varierede opgaver på sundhedsområdet i hele Grønland.
Sundhedsvæsenet hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 Sundhedsregioner, 9 Kliniske Områder og 6 stabsfunktioner.
Sundhedsvæsenet har ca. 1500 medarbejdere fordelt på mere end 74 matrikler.
Du refererer til Direktøren for Det grønlandske Sundhedsvæsen.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl
I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse
Stillingen er klassificeret svarende til LR 39. Stillingen vil eventuelt kunne besættes på åremål.
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl
Startdato: 1. september 2024.
Ansøgningsfrist: 3. juli 2024. Ansættelsessamtaler afholdes løbende og kan evt. gennemføres online

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved Direktør, Tina Amondsen, (+299) 547867 eller på mail: tiam@peqqik.gl
Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram
Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen
Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.
Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.
Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.
Søg denne stilling

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia