sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tuswagassiuutilerinermullu Immikkoortortamut (SLM) adjunkti / lektori

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 07-05-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-05-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80239036
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Postboks 1061. 3900 Nuuk. Grønland. http://www.uni.gl

Adjunkt / lektor ved afdeling for Sprog, Litteratur & Medier (SLM)

Stillingsbeskrivelse og kvalifikationskrav

En stilling som adjunkt/lektor i grønlandsk litteraturvidenskab, kulturvidenskab og medievidenskab i Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier (SLM) på Institut for Kultur, Sprog, og Historie (KSH) ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, er ledig til besættelse 1. juni 2020 eller efter aftale.

Kvalifikationskrav:
Ansøgere forventes at have en ph.d.-grad eller være postdoc, og have en profil indenfor litteraturvidenskab, kulturvidenskab og medievidenskab. Da afdelingens fag primært tager afsæt i grønlandske primærkilder og litteratur, vil ansøgere med kompetence i grønlandsk på modersmålsniveau blive foretrukket.

Opgaver:
Arbejdsopgaverne er primært at varetage undervisningen i fagenes discipliner efter aftale med de øvrige undervisere på 1. og 2. studieår af bacheloruddannelsen, at indgå i undervisningen på 3. studieår af bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen, samt at varetage vejledning af studerende på bachelorniveau, på kandidatuddannelsen og på ph.d-uddanelsen.

Til stillingen er knyttet en fri forskningsforpligtelse med relation til Grønland og Arktis.

Uundervisningen på Ilisimatusarfik kan foregå på grønlandsk, dansk eller engelsk.

Hvem er vi?
Ilisimatusarfik blev oprettet i 1987 og har fire institutter: Institut for Kultur, Sprog og Historie, Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab samt herunder i alt 12 afdelinger.

Institutterne omfatter både bachelor- og kandidatuddannelser.

På Institut for Kultur, Sprog og Historie er der ansat og tilknyttet adjungerede professorer, lektorer, adjunkter, et antal faglærere, emeriti samt ph.d.-studerende.

Ilisimatusarfik indgår i forsknings- og undervisningssamarbejder med partnere primært i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.
    
 Ansøgningen:
 Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:
 Bilag 1: Curriculum Vitae.
 Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
 Bilag 3: Publikationsliste.
 Bilag 4: Eventuelt visioner om et kommende forskningsprojekt i relation til afdelingens profil.

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger om ansættelse som lektor/adjunkt nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Disse ansøgere vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen.
Samtlige indkomne ansøgninger vil derefter blive behandlet i et ansættelsesudvalg.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Institutleder Aage Rydstrøm-Poulsen, tlf. +299 385678 eller lektor Birgit Kleist Pedersen tlf. +299 385675.
 
Du kan læse mere om universitetet på www.uni.gl og på http://da.uni.gl/job.aspx kan du finde vores introduktionshæfte til interesserede ansøgere. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia