sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Overassistent til Majoriaq i Sisimiut

Qeqqata Kommunika

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 29-07-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 26-08-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82454401
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik, Kontor og administration, Socialvæsen

Arbejds og ansvarsområder: 

Stå som frontperson for alle henvendelser; pr. mail, fysisk og telefonisk.

Behandle ansøgninger om arbejdsmarkedsydelser, sygedagpenge og kursusgodtgørelser

Foretage præ-visitering ved henvendelser på Majoriaq til relevante fag-sagsbehandler, samt registrering af personoplysninger i IT-reg.

Være en del af det samlede team for Arbejdsmarkedsområdet

Foretage første visitation, samt uddele informationsmateriale til borgere og give generel information om uddannelses- kursus- og arbejdssøgning

Modtage og indtaste ansøgninger om uddannelse i IT-reg, samt videregive papirerne til vejleder

Forefaldende administrative opgaver

Foretage ledighedsregistrering

 

Majoriaq er én organisatorisk enhed, som organisatoriske rummer erhvervsuddannelsens aktiviteter, arbejdsformidlingens individuelle handlingsplaner, kompetenceudvikling af arbejdsstyrkens kvalifikationer samt kommunens vejlednings- og introduktionsindsats.

 

Majoriaq tilbyder arbejdskraft for den som er ledig og som er allerede er i beskæftigelse en vejledning, efter- og videreuddannelses- og opkvalificeringsmuligheder, således at fastholdelsen på arbejdsmarkedet sikres. Majoriaq forestår de lokale erhvervsuddannelsesaktiviteter samt de lokale uddannelses- og introduktionsaktiviteter. Majoriaq sikrer at erhvervslivet såvel lokalt, regionalt og på landsplan sikres et optimalt udbud af kvalificeret arbejdskraft, således at erhvervslivets kortsigtede og langsigtede behov tilgodeses i videst muligt omfang.

 

Kvalifikationer:

er uddannet inden for kontorfaget

er stabil og samarbejdsvillig

er serviceminded overfor alle typer kunder

behersker IT på brugerniveau

er fleksibel med arbejdsopgaver

kan tale og skrive på grønlandsk og gerne dansk, sidstnævnte er dog ingen betingelse.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

 

Der kan ikke anvises bolig.

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

 

Tiltrædelse 1. september 2021 eller efter aftale.

 

Yderligere oplysninger om stillinger kan indhentes hos Afdelingslederen i Majoriaq Frederik Kreutzmann telefon (+299) 86 71 60, e-mail: frkr@qeqqata.gl

 

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer medsendes.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia