sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Overlæge til Medicinsk Afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 14-01-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-02-2020
Suliffissamut ID normut: 330157184
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Overlæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Overlæge til Medicinsk Afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk 

Har du lyst til at arbejde sammen med os i det Grønlandske Sundhedsvæsen på Medicinsk Afdeling og opleve en del af vores mærkesager: 

ANSVAR, MENINGSFULDHED, LÆGEKUNST og UDVIKLING

Vi søger en erfaring overlæge, der vil være med til at udvikle vores afdeling og sikre patientforløb af høj kvalitet.

Du får en spændende stilling i en dynamisk og kompleks afdeling. Her er rigtig gode udviklingsmuligheder, da du vil få praktisk erfaring med patienten i centrum, men samtidig prioritere faglig kvalitet og uddannelse også højt. Vi har fokus på sparring og du vil indgå et tæt samarbejde med dygtige kollegaer i afdelingen og med specialisterne på Rigshospitalet.

Medicinsk Område har ambulatorium, dagafsnit og 38 sengepladser fordelt på to sengeafsnit med integreret børneafsnit med otte pladser samt et intermediær afsnit med seks pladser for monitorering af patienter med hjertesygdomme og andre akutte sygdomme, som skal observeres tæt de første døgn. Herudover ses komplekse patienter på Patienthotellet, som huser patienter, der kommer fra steder udenfor Nuuk.

Arbejdsopgaver

Du vil blive en del af en fagligt dygtig gruppe af læger med meget forskellige interesser og erfaringer. Det medicinske arbejdsområde er meget bredt, spændende og udfordrende. Stort set alle typer af medicinske lidelser findes, herunder også sygdomme, som sjældent ses andre steder. Vi modtager patienter fra hele Grønland og regelmæssigt er vores læger med på patienttransport, hvor kritisk syge patienter skal transporteres fra regionssygehusene til Dronning Ingrids Hospital. Du vil opleve lægekunsten på en anden måde, end det du kender fra danske forhold. I hverdagene skal du i samarbejde med dine kollegaer gå stuegang på sengeafsnittene, det intermediære afsnit og Patienthotellet og du vil være i ambulatoriet. Der foretages årlige specialistrejser til de 16 lægebetjente sygehuse i resten af Grønland og du skal som medicinsk overlæge også stå til rådighed med råd og vejledning for lægerne på kystsygehusene. Overlæger på Medicinsk afdeling går i 6-skiftet døgnvagter, som betjener både Dronning Ingrids Hospital og resten af Grønland.

Kvalifikationer

  • Dansk speciallægeautorisation i et af de intern medicinske specialer
  • Solid faglig erfaring
  • God logistisk sans og overblik
  • Kendskab til Cosmic, D4, Infinit og BCC Lab er en fordel

Hvem er du?

Vi søger en læge, der kan kombinere lægefaglighed med menneskelighed og en god logistisk sans. Personen bag ved lægen betyder rigtig meget og vi har højt til loftet. Du skal være fleksibel og indstillet på at være på en afdeling, hvor alt ikke er som det plejer – der er sjældent noget, vi plejer at gøre. Vi har mange meget forskellige patienter og derfor skal du være dygtig til at planlægge det gode individuelle patientforløb, der sætter patienten i centrum, men samtidig tager højde for det sundhedsvæsen, du arbejder i. Du vil hurtigt få et stort ansvar, men du vil aldrig være alene, da vi har god kollegial holdånd i afdelingen og med specialister på Rigshospitalet, der kun er et telefonopkald væk hele døgnet rundt.

Hvem er vi?

Du vil møde engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, som er meget bevidste om gode samarbejdsrelationer og tværfaglighed. Vi har en kultur præget af tillid og respekt, hvilket er afgørende for vores hverdag og patientbehandling.

Nuuk

Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om sommeren oplever du midnatssol, mens fiskeri, hvalsafari og vandreture er populært. I vintermånederne er nordlys en del af din hverdag, ligesom du kan stå på både langrend- og alpinski.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Læge/Tandlæge: Ansættelses er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem www.gjob.dk

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-22 

Ansøgningsfrist: 15. februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende overlæge Uka Geisler på e-mail: uwg@PEQQIK.GL eller AC fuldmægtig Katja Rasmussen på e-mail

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia