sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiuni utoqqaat illuani Puilasunnguiani ataqatigiissaarisoq / Teamkoordinator til Utoqqaat illuat Puilasunnguit Pleje afdeling Paamiut

Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiut
Ikkunneqarpoq: 11-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 08-05-2024
Suliffissamut ID normut: 331588885
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat
Atorfiup taaguutaa:
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ældrepleje
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Kommuneqarfik Sermersooq / isumaginninnermut & suliffeqarnermullu Ingerlatsivik/utoqqaarnik sullissivik

 

Paamiuni utoqqaat illuani Puilasunnguiani paaqqutarinniffik Inneruulat immikkoortortaqarfiani ataqatigiissaarisoq/ Atorfiup normua 362-24

 

Utoqqaat illuat Puilasunnguit Paamiut paaqqutarinniffik Inneruulat immikkoortortaqarfiani ataqatigiissaarisumik 1.Juni 2024 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik pissarsiorpoq

 

Utoqqarnik qanigisaasut qanimut oqaloqatigisarlugit sullissinissaq pimooruppiuk? Piumassusiliuit inuttullu ajunngitsumik eqqarsartartuuit piginnaasannik timitaliisinnaanikkut utoqqaat pitsaasumik tungiorneqarnerannik paaqqutarineqarnerannillu kinguneqartitsisinnaasoq? Ilinniarsimanngitsunullu ilinniartitsisinnaasutut/ikorfartuisinnaasutut imminut isigiguit Paamiuni Puilasunnguani ataqatigiissaarisutut atorfik tamatumunnga periarfissaqarluarpoq.

 

Puilasunnguit

Puilasunnguit utoqqarnik paaqqutarinniffiusoq 22-inut inissaqarpoq.

Sulisut ilaatigut ima katitigaapput: Aqutsisoq,tullersorti, allaffimmioq ataaseq, utoqqarnut immikkoortortaqarfiani ataqatigiissaarisoq ataaseq, Sundhedsassistenti, peqqissaanermi ikiortit, peqqissaanermi-isumaginninnermilu ikiortit, sammisassaqartitsivimmi aqutsisoq,sammisassaqartitsivimmi ikiorti, ilinniarsimanngitsut arlallit, igaffimmi aqutsisoq, igaffimmi assistentit, igaffimmi ikiortitimut, oldfrue, eqqiaasut. Paaqqutarinninnermik sulialinnik ilinniarsimasunik amerlanerusunik atorfinitsitsinissaq siunertaavoq.

Ataqatigiissaarisoq aaqqissuussaanikkut pisortap ataani inissisimassaaq.

 

Atorfiup imarisaa:

Ataqatigiissaarisoq utoqqaat najugaqartut peqatigalugit pitsaasumik tungiusumillu-pitsaassutsip kiisalu paaqqutarinninnerup inerisartuarneqarnissaata pingaarnerpaatut salliunneqartuarnissaanut suleqataasussamik pissarsiorpugut.

Isumarput naapertorlugu najugaqartut inuunerissusaannut toqqaannartumik sunniuteqartarmat piginnaasanik inerisaanermik qitiutitserusunnermik, suliffimmik nuannarinninnermik, aalajaassutsimik ataqatigiinnermillu kissaateqarluta inerisaaneq ingerlapparput. Taamaammat najugaqartunut iluaqutaasussamik ilinniakkat akimorlugit nutaaliortitsisumik inerisaasumillu qanimut suleqatigiinnermik avatangiiseqarluni sulinissaq kissaatigaarput.

Sunniutaa najugaqartut inuunerissusaanni malugineqarsinnaalersillugu-pisortaq tullersortilu peqatigalugit, ilinniarsimanngitsut piginnaasatigut inerisarnissaanni peqataanissat naatsorsuutigaarput.

Sap.ak. nal.ak. suliffiusartussat: 40 timer, angerlarsimaffimmi pigaartuusarneq naatsorsuutigineqassaaq.

 

Illit pillutit naatsorsuutigisagut:

·Sundhedsassistent-itut imal. peqqinnissamut allatigut ilinniarsimanermut allagartaqarneq, aqutsisutut misilittagaqarsimaneq.

·Ilinniagaqassutsikkut piginnaasaqarluartuunissat iliuusissanillu toqqaaninni isorisannik paasisaqarusussuseqarnissat

·Utoqqarnik sullissinissamut kajungernissat soqutiginninnissallu

·Aqutsinermi peqataanissamut pikkoriffeqarnissat kajungerisaqarnissallu

·Pigaartuuffiit sap.ak.naanerani paarlakaajaallugit suliffigisinnaassagit kiisalu angerlarsimaffimmi pigaartuuneq

·Illugiinnik oqaaseqartuunissat

·Ilinniakkat akimorlugit suleqatigiinnermut piginnaasaqarluartuunissat

·Paaqqutarinninnerup/peqqissaanerup inerisarnissaanut uppernarsaasiornermullu suleqataarusussuseqarnissat

·Ilinniartitsinermi peqataarusunnissat, ilinniartunullu sulinermik sungiusaasuunissat.

·Avatangiisinik pitsaasunik, isumassarsiullaqqissutsimik, isumassarsititsisinnaanermik inerisarfiusunillu pilersitseqataanissat

·Aalajaatsoq, pitsaassutsimik pingaartitsisoq immikkuualuttullu ilanngullugit maluttarissoq

·Uippakajaarani arlariinnik suliaqarsinnaasoq

·Nammineerluni sulisinnaasoq, akisussaassuseqartoq sullissiumatoorlu

·Sulianut atatillugu sungiussilluarsimasoq ataavartumillu suliat agguataarneqartarnerannik nalimmassaalluarsinnaasoq.

·Ulloq ulapaarfiugaluarpalluunniit ukkatarinnilluarsinnaasoq ataqatigiissitsilluarsinnaasorlu.

·Nukittooq pilersitsiniallaqqissoq inissaqartitsiuartoq piumassuseqarluartorlu

·Sulianik naammassinninniarluni ingerlatsinermut ineriartortitseqataalluni pitsanngorsaaqataalluni peqataalluartartoq

·Atituumik suleqateqarluarsinnaasoq

 

Neqoroorutigaagut:

·Atorfik imarisamigut annertuumik sunniuteqarfigineqarsinnaasoq

·Ulluinnarni suliffiusartussat 8-16 ataasinngorneq-tallimanngorneq.

·Atorfik pillugu pitsaasumik paasissutissinneqarnissaq

·Tatigineqarneq, ilinniarsimanerit aallaavigalugu suliat nammineq ingerlassinnaagit

·Akisussaassusermik tunineqarnerit aallaavigalugu suleqataaneq

·Suliat assigiinngitsut akornatigut suliassaqarluarneq najugaqartut sulisullu peqatigalugit

·Suliffik suliannut ataqqinnilluni ingerlasoq, uku aallaavigalugit: Ataqqinninneq, akisussaassuseqarneq ilinniarusunnerlu

·Inuttut ilinniakatigullu inerisarnissamut periarfissagissaarneq

 

Pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat:
Atorfik una pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsinissamut inatsit naapertorlugu pisussaatitaaffeqarpoq. Inatsit naapertorlugu kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsippat atorfinitsitsineq aatsaat pisinnaavoq. Taamaammat maluginiaqqussavarput atorfininnissamut isumaqatigiissusiortoqarsinnaammat kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik Politiinit aatsaat pissarsereerpat.

 

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugu atugassarititaasut:Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussani isumaqatigiissut atuuttoq, atorfininnerup nalaani Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu pineqartup isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit.


Atorfinititsineq qaammatini pingasuni misiliutitaqassaaq
.

 

Inissaq:
Atorfik inissaqartitsivoq, taamaattumik qularnaveeqqummut ineqarnermullu, atuinermut il. il. akiliisoqartassaaq matumani Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kommunillu Kalaallit Nunaanni illuutaannut ineqarnermut akiliuteqartarnermut maleruaqqusat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit akiliisoqartassaaq. Atorfineqqarnermi sulisutut ataavartumik initaarnissamut innersuussisoqarsinnaanngippat, sulisumut utaqqiisaasumik ineqartinneqarsinnaasoq inimik vakantboligmik neqeroorfigineqarsinnaavoq, siuliani taaneqartoq naapertorlugu ineqarnermut, atuinermut il akiliuteqartoqartassaaq. Ineqarnermut atuinermullu akiliutigineqartartut pillugit annertunerusumik paasisaqarusukkuit 
www.iserit.gl qimerloorneqarsinnaavoq.

Sulilernissamut piffissaliussaq sulisutut ataavartumik initaarnissamut neqeroortoqarnissaa qaqugukkut pissanersoq apeqqutaajumaarpoq. Inatsisit atuuttut tunngavigalugit sulilernissamut atatillugu angalasoqassappat angalaneq akilerneqassaaq aammalu pisattat tikinnissaannut akiliunneqartussaalluni.

 

Annertunerusumik paasisaqarusukkuit:

Atorfik ilinnut soqutiginaateqarpat atorfik pillugu tassungalu tunngasumik suliassat itinerusumik paasisaqarfigerusukkukkit uunga saaffiginninnissannut tikilluaqqusaavutit: Aqutsisoq Tanja Møller, oqarasuaat +299 367666 imaluunniit e-mail: tjml@sermersooq.gl

 

Qinnuteqaat:

 Qinnuteqaat qulequtserlugu Atorfiup ilisarnaataa 362-24-mik, ilinniagaqarsimanermut uppernarsaat siornatigullu sulisimanermut uppernarsaatit qinnuteqaammut ilanngullugit, qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani qinnuteqartoqassaaq.

 

Imatut qinnuteqaateqassaatit:

 Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassiutissavat nittartagarput aqqutigalugu. Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

 

Malugiuk: 
Qinnuteqaatit pappilissatigut mailikkulluunniit tiguneq ajorpagut, inussiarnersumik qinnuteqaatit nittartagaq aqqutigalugu nassiuguk.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia