sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiuni utoqqaat illuani Puilasunnguiani ataqatigiissaarisoq / Teamkoordinator til Utoqqaat illuat Puilasunnguit Pleje afdeling Paamiut

Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiut
Ikkunneqarpoq: 11-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 08-05-2024
Suliffissamut ID normut: 331588885
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet
Atorfiup taaguutaa: Teamkoordinator
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ældrepleje
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Kommuneqarfik Sermersooq Forvatning for velfærd og arbejdsmarked.


Teamkoordinator til Utoqqaat illuat Puilasunnguit Pleje afdeling Paamiut/ Job nr. 362-24


Utoqqaat illuat Puilasunnguit i Paamut søger Teamkoordinator til Pleje afdeling med tiltrædelse fra 1.Juni 2024 eller efter aftale.


Brænder du for at arbejde med ældre mennesker i tæt dialog med deres pårørende? Og er du en energisk og positiv person, der formår, at omsætte egne kompetence, hvor den ældre modtager en god omsorg og pleje, Og kan du også se dig i rollen som underviser/supervisor overfor gruppen af ufaglærte, så er der rig mulighed for dette som Teamkoordinator ved Puilasunnguit i Paamiut.


Om Puilasunnguit

Puilasunnguit er et plejehjem med plads til 22 beboere.

Personalesammensætningen består af Leder, stedfortræder, 1 kontorfuldmægtig, 1 sundhedsassistent, social & sundhedsmedhjælper, sundhedshjælper, et antal ufaglærte i plejen, 2 køkkenassistenter, køkkenmedhjælper, 1 oldfrue og rengøringsmedhjælper. Målet er at der bliver ansat flere faglærte i plejen.

Stillingen refererer til lederen af stedet.


Stillingens indhold:

Vi søger en Teamkoordinator til at indgå i arbejdet sammen med de ældre beboere, hvor niveauet for god og omsorgsfuld pleje, samt forsat udvikling af plejen er absolut prioriteret.

Vi er inde i en udviklingsproces, hvor vi ønsker at fokusere på kompetenceudvikling, arbejdsglæde, stabilitet og sammenhold, da vi mener, at dette har en direkte effekt på beboernes trivsel. Vi ønsker derfor, at arbejdet foregår i et tæt tværfagligt, nyskabende og udviklende miljø til gavn for beboerne.

Vi forventer at du sammen med lederen og stedfortræderen deltager i opgaven med at udvikle det ufaglærte personale, således at en effekt heraf kan spores i beboernes trivsel.

Arbejdstiden er 40 timer. Der skal forventes tilkaldevagtordning.


Vores forventninger til dig er:

·At du er uddannet sundhedsassistent eller anden sundhedsfagligt relevant med ledelseserfaring

·At du er faglig velfunderet og kritisk i dit valg af handlinger

·At du har lyst og interesse for at arbejde indenfor ældreområdet

·At du har flair og lyst til at deltage i ledelsesarbejdet

·At du kan arbejde hver 2 weekend, samt have vagt fra hjemmet.

·Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

·At du har veludviklede tværfaglige samarbejdsevner

·At du vil medvirke til udvikling og dokumentation af plejen

·At du vil deltage i undervisning, være praktik vejleder for elever og studerende

·At du vil medvirke til at skabe et positivt, kreativt, inspirerende og udviklende miljø

·Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

·Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

·Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

·Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

·Evner at arbejde fokuseret og struktureret i hektisk hverdag

·Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

·Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

·Er god til at samarbejde bredt


Vi tilbyder:

·En stilling med stor mulighed for selv at påvirke indholdet

·Arbejdstider på hverdage fra 8-16

·God Introduktion til huset, kollegaer og dit arbejdsområde.

·Tillid til, at du selvstændigt kan løse de forskellige opgaver der er tilknyttet stillingen, samt løse personalemæssige opgaver tilknyttet afdelingen.

·Ansvar indenfor dine kompetencer.

·Tværfaglighed og spændende opgaver og oplevelser sammen med beboere og gode kollegaer.

·En arbejdsplads hvor respekt, ansvar og læring er i fokus.

·Mulighed for personlig og faglig udvikling


Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.


Yderligere oplysninger fås hos:
Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Leder Tanja Møller, tlf. +299 367666 eller e-mail: tjml@sermersooq.gl


Ansøgning:

Ansøgning mærket medJob nr. 362-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia