sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Pedel

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 22-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85496602
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik

Angerlarsimaffik Uulineq søger en Pedel

Uulineq er en døgninstitution med tre afdelinger for henholdsvis børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

Pedellens job og ansvar:

  • Vedligeholdelse af husene.
  • Vedligeholdelse af husenes områder.
  • Opsyn og vedligeholdelse af værktøj.
  • Afhentning og forsendelse af post.
  • Transport af både beboere og personalet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Forstander Karen Larsen tlf. +299 342610 eller kkst@nanoq.gl  Souschef Lillian Lennert Frederiksen tlf. +299 342611 eller lilf@nanoq.gl

Tiltrædelse: 1. Juli. 2024 eller efter aftale
Ansøgningsfrist 12. Juni 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25. Vi forbeholder os ret til at vurdere ansøgere løbende.
 

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia