sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik nutserisumik Aqutsisut allattoqarfiani pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 15-05-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 09-06-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80279281
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Departementet for Sundhed er den øverste myndighed på sundhedsområdet. Vores primære opgave er at sikre Naalakkersuisut et solidt beslutningsgrundlag i udviklingen af sundhedsområdet.

Vi er et alsidigt team bestående af 14 personer, herunder jurister, sundhedsfaglige konsulenter, tolk og AC-fuldmægtige, som sætter samarbejde og faglighed højt. Vi har et godt kollegaskab, hvor vi gerne sparrer og hjælper hinanden.

Vores arbejdsmiljø er åbent og uformelt. Vi har en kultur, der giver alle mulighed for at bidrage med nytænkning til organisationen samt til løsning af vores opgaver.

Vi søger en tolk, der kan stå i spidsen for departementets tolke- og oversættelsesopgave.

Arbejdsopgaver vil bl.a. være

  • Tolkning og oversættelse
  • Korrekturlæsning og kvalitetssikring
  • Simultantolkning

Vi ønsker, at du som fremtidig tolk har følgende kvalifikationer
  • Uddannet som tolk, gerne professionsbachelor i oversættelse og tolkning
  • Har kendskab til terminologi indenfor sundhed
  • Selvstændig, udviklingsorienteret og målrettet
  • Flair for koordination – også i pressede situationer
  • Gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
  • Det er en fordel, hvis du har sundhedsområdet som interessefelt, men vigtigst er det, at du er nysgerrig og samarbejdsorienteret

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte: Kontorchef Karen Lerch, på tlf. (+299) 34 50 08 e-mail kale@nanoq.gl eller departementschef Tine Pars, på tlf. (+299) 34 66 25 e-mail tine@nanoq.gl.

Sidste ansøgningsfrist 8. juni 2020. Tiltrædelsesdato er den 1. juli 2020 eller efter nærmere aftale.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia