sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmut peqqissutsikkut suliatigut siunnersorti / fuldmægtig - qitornartaarsimalluni sulinngiffeqartumut paarlattaasumik

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 21-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-10-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81139470
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed

Trives du i en politisk organisation med vekslende arbejdsopgaver inden for sundhedsområdet, så har vi brug for dig.
Departementet for Sundhed søger en sundhedsfaglig konsulent/fuldmægtig i et barselvikariat fra den 1. december 2020 til 31. august 2021, eller efter nærmere aftale.
Stillingen er placeret i afdelingen for Strategi, Planlægning og Ligestilling. Afdelingen betjener Naalakkersuisoq for Sundhed, og har ansvar for myndigheds- og udviklingsopgaver samt departementale opgaver inden for sundhedsområdet. Arbejdet i afdelingen omfatter servicering af Naalakkersuisoq for Sundhed og Departementschefen. Den sundhedsfaglige fuldmægtig refererer til departementschefen.

Arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne vil blandt andet være:

 • Sundhedsfaglig rådgivning af Naalakkersuisoq
 • Udarbejdelse af sundhedsfaglige analyser, redegørelser, planer og overordnede sundhedsfaglige strategier samt monitorering og evaluering af disse.
 • Behandling af sundhedsfaglige spørgsmål fra Inatsisartut og Naalakkersuisut
 • Sagsbehandling af Ligestillings- og menneskerettighedssager
 • Samarbejde med øvrige departementer og underliggende enheder
 • Deltagelse i de koordinerende møder i Departementet
 • Deltagelse i relevante nationale og internationale faglige råd og udvalg


Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse, erfaring fra sundhedsområdet og særligt det grønlandske sundhedsvæsen. Desuden forventer vi, at du har kendskab og erfaring med arbejdet i en politisk organisation, herunder forståelse for processer i det offentlige system. Derudover forventer vi, at du:
 • Har kendskab til det grønlandske samfund
 • Gerne tresproget – grønlandsk, dansk og engelsk
 • Har gode kommunikationskundskaber, mundtlige og skriftlige
 • Har flair for koordination, og har interesse i og erfaring med projektledelse, tværfagligt og tværnationalt samarbejde
 • Har en løsningsorienteret tilgang
 • Arbejder struktureret, er grundig og kvalitetsbevidst, og er god til at overholde frister
 • Trives i en travl hverdag med skiftende arbejdsopgaver
 • At du har vilje til at gøre en forskel i arbejdsområde, som har politisk bevågenhed
Vi tilbyder en spændende og selvstændig stilling inden for et stort, spændende og udfordrende område. Vi er en arbejdsplads i konstant udvikling med gode kollegaer og uformel omgangstone. Vi er en arbejdsplads med interessante og faglige udfordringer, hvor teamwork og faglig professionelisme vægtes højt.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For en kandidat med de rette dokumenterbare kompetencer, kan stillingen som specialkonsulent tilbydes.


Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Tine Pars, tlf. +299 34 66 25, e-mail: tine@nanoq.gl.
Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis samt referencer/referenceliste skal sendes via nedenstående link senest 16. oktober 2020.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia