sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Peqqissutsimut tunngasuni inatsisilerinermi suliassanik arlalinnik sammisaqarsinnaasumik sulisussarsiorpugut

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 27-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-02-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84466937
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Politi, forsvar og retsvæsen

Har du interesse for at servicere og rådgive det politisk administrative niveau om juridiske problemstillinger? Har du mod på en omskiftelig hverdag med faglige udfordringer og muligheden for personlig udvikling? Og kan du trives i et område med stor mediebevågenhed? Så er dette stillingen lige for dig.
Departementets juridiske afdeling, søger en jurist til både udarbejdelse af ny lovgivning, løsning af forvaltningsretlige opgaver og behandling af juridiske problemstillinger. Du kommer til at samarbejde med sundhedsfaglige og administrative kollegaer om sundhedsrelaterede spørgsmål.

Om os
Departementet for Sundhed er den øverste myndighed på sundhedsområdet. Vores primære opgave er at sikre Naalakkersuisut (den grønlandske regering) et solidt beslutningsgrundlag i udviklingen af initiativer på sundhedsområdet, som fremmer folkesundheden i hele Grønland. Vi er et alsidigt team bestående af 18 personer, heriblandt jurister, sundhedsfaglige konsulenter og tolk, som sætter samarbejde og faglighed højt. Vores arbejdsmiljø er rummeligt og uformelt med stor mulighed for at tilrettelægge sin egen arbejdsdag. Vi har en kultur, der giver alle mulighed for at bidrage med nytænkning til organisationen samt til løsning af vores opgaver.

Departementet oplever generelt en stor mediebevågenhed fra de lokale aviser og medier. Du skal derfor være klar på at arbejde i en organisation med opmærksomhed fra både befolkningen og Inatsisartutmedlemmerne. 
Det er en fordel, hvis du interesserer dig for sundhedsområdet eller har erfaring herfra. Det vigtigste er, at du er nysgerrig på at lære nyt og er samarbejdsvillig.

Juridisk afdeling består pt. Af en afdelingschef, to jurister og en studentermedhjælper. I afdelingen værdsætter vi godt samarbejde og sparring om spændende juridiske problemstillinger.

Som jurist vil dine opgaver bestå af:

 • Ministerbetjening,
 • forberede og udarbejde lovgivning på sundhedsområdet,
 • understøtte udviklingen af sundhedsvæsenet med juridiske løsninger og muligheder,
 • yde intern og ekstern juridisk rådgivning,
 • udarbejde svarnotater, politiske responsa og redegørelser,
 • samarbejde med myndigheder både nationalt og internationalt på flere ressortområder
 • juridisk rådgivning og vejledning til ledelsen, samt
 • tilsynsopgaver.

Vi forventer, at du:
 • Er uddannet cand.jur, eller ba.jur. Nyuddannede tages også i betragtning.
 • Er grundig og har en stærk arbejdsmoral, også under tidspres.
 • Er god til at arbejde projektorienteret i et tværfagligt miljø.
 • Kan arbejde selvstændigt såvel som i teams.
 • Er struktureret, kvalitetsbevidst og udviser stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne.
 • Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring som jurist fra en politisk styret organisation.
Vi tilbyder:
 • Kompetenceudvikling, hvor der blandt andet er mulighed for udveksling i de øvrige nordiske lande gennem Nordisk Ministerråds udvekslingsordning.
 • En enestående mulighed for at tilrettelægge egne arbejdsopgaver
 • En mulighed for at gøre en forskel for Det Grønlandske Sundhedsvæsen
 • Tæt samarbejde med de danske ministerier og styrelserne under departementet.
 • Et inspirerende, tværfagligt og innovativt arbejdsmiljø med dygtige og dedikerede kollegaer

Stillingen kan eventuelt besættes som special- eller chefkonsulent, hvis kandidaten besidder de rette kvalifikationer.

Der vil blive afholdt løbende jobsamtaler således, at den valgte person kan få en tilbagemelding umiddelbart ved ansøgningsfristens udløb.

Tiltrædelse skal som udgangspunkt finde sted før 12. april 2023.

Hvis du har spørgsmål til jobopslaget eller i øvrigt er nysgerrig på at arbejde og leve i Grønland er du velkommen til at ringe til afdelingschef Martin Pedersen på telefon +299 22 01 74 eller jurist Ajjat Altamimi på +299 55 15 78.

Om Naalakkersuisut
Naalakkersuisut er Grønlands Selvstyres regering. Den består af en formand og et antal medlemmer. Medlemmerne kaldes Naalakkersuisoq (minister), og hver Naalakkersuisoq er politisk leder af et departement.
Naalakkersuisut er den udøvende magt og Inatsisartut (parlamentet), vedtager lovgivning på hjemtagne områder.

Om Nuuk, Grønland
At flytte til Nuuk kan være et stort skridt at tage, særligt hvis familien eller kæresten flytter med. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, sneescooter, sejlads, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, svømmehal, biograf og butikker. Du har også mulighed for at blive en del af personaleforeningen Allu. I Allu er der mange forskellige arrangementer, der afhænger af ønsker og initiativer fra medlemmerne; alt fra biografture, koncerter, spilaftener og iglobygning.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia