sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Perorsaasoq Heldagsskole-mut / Pædagog til Heldagsskole

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 27-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-03-2024
Suliffissamut ID normut: 331588436
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Pædagog
Ilinniagaq: Perorsaasoq (DK), Prof. bach. socialpædagogik
Misilittakkat - Annertunerusumik: Børnepasning, faglært, Samarbejde, skole-hjem-samarbejde
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Nuussuup Atuarfia i Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq søger 1 pædagog i Heldagsskolen fritidsordning.

Om Nuussuup Atuarfia:

Nuussuup Atuarfia er en trinopdelt skole med 340 elever i 1.-10. klasse og med en dynamisk og engageret lærerstab på 48 undervisere. Skolen er to-sporet med 24 klasser fordelt på 16 normalklasser og 9 specialklasser.

 

Heldagsskole er for de elever, der har svært i almenskolen. Heldagskolen er afdeling for specialklasses elever. Fælles for eleverne på Heldagsskolen er, at de har brug for et overskueligt og struktureret læringsmiljø, der kan tilgodese den enkeltes elevs personlige og faglige udvikling.

 

Pædagogen skal arbejde med:

Pædagogerne efter skoletid (fritidsordning) skal arbejde med bl.a. bevægelsesaktiviteter, eleverne arbejder kreativt, bagning, spiller spil og meget andet.

 

Vi forventer at du:

· Er pædagog eller lign. uddannelse

· Har kendskab til specialklasse elever

· Du er en god klasserumsleder

· Er positiv, engageret, ansvarsfuld og igangsættende

· Er åben og loyal og god til at skabe gode relationer

· Vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre

· Kan se muligheder frem for begrænsninger

· Er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø

· Kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i en trinopdelt skole

 

Vi kan tilbyde dig:

· Et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling

· En spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet under den gældende folkeskoleforordning og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet

· God opbakning som ny forskolelærer på skolen

· Gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde

· Gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til afdelingsleder Karola Kristiansen, tlf. +299 36 64 12 eller e-mail: kami@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 198-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 19. marts 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia