sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Perorsaasoq misilittagalik Sikkersoq-mut / Flyverpædagog til Sikkersoq

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 24-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589317
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik, Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Pædagog
Misilittakkat - Annertunerusumik: Omsorgsarbejde, Børnehavepædagogik
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Engageret og dedikeret pædagog søges til institution Sikkersoq I Nuuk.

Vil du være med til at opbygge, vedligeholde og udvikle en børneinstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus pædagogiske udviklende aktiviteter og på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel?

Og vil du være med til at opnå den fælles målsætning om at skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn?

Så har vi jobbet til dig.


Det er vigtigt for os, at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med positive relationer. Vi vil derfor forvente, at du er med til at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger. Du er ikke tilknyttet én stue, men vil skulle arbejde sammen med hele institutionen.


Vores kendetegn og værdier for institutionen er:

· fra barnet nærmeste udviklingszone

· respekterer hinanden

· tillid til hinanden

· arbejde tæt med barnet jævnbyrdigt


Jobbet:

Stillingen:

· 40 timer – arbejdstiden lægges mellem kl. 8 og 16.

· ansat ud over normeringen og er tilknyttet hele huset. I større institutioner kan pædagogen periodevis tilknyttes én afdeling.

· samarbejde med stuepersonale lave aktivitetsplaner.

· være ansvarlig for aktiviteter og skal støtte op om stuernes faste personale, så planlagte aktiviteter bliver gennemført.

· være med til at sikre, at børnenes hverdag forbliver stabil og følger det planlagte skema, uanset om der sker sygemeldinger eller det faste personale kommer i tidsnød af andre årsager.

· få overblik over alle stuer og vil dermed kunne dække ind i hele huset, da personen kender såvel personale som børn.

· kunne fungere som sparringspartner med stuepersonale ift. hvilke behov han eller hun ser blandt børnene på stuerne.

· ikke i ledelsesteam og har ikke ledelseskompetence i forhold til andre ansatte på stuerne.


Ønsker til ansøgerens kompetencer:

· pædagog/socialpædagog/børnehavepædagog

· års praksis erfaring inden for børneområdet, enten fra vuggestue, børnehave eller døgninstitution (med børn under 6 år)

· bredt kendskab til pædagogiske udviklende aktiviteter til børn fra 0 til 5 år

· med udviklingen inden for det pædagogiske område.

· og interesseret i samarbejde med det omliggende samfund.

· dobbeltsproget

· initiativtager og selvkørende

· gode samarbejdsevner og er åben, omstillingsparat og imødekommende

· gode erfaring med IT


Arbejdspladsen:

Vi kan tilbyde en arbejdsplads:

· rig mulighed for at få indflydelse på dagligdagens aktiviteter og pædagogisk årsplan

· der er fokus på medarbejdertrivsel, arbejdsmiljø og godt kollegaskab.

· muligheden for faglig udvikling vægtes højt.


Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Debora Olsen, tlf. +299 366730 eller e-mail: dols@sermersooq.gl


Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.


Ansøgning:

Ansøgning mærket medJob nr. 528-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.Ansøgningsfrist: 21. juni 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia