sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Personalejurist til barselsvikariat

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 23-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85498214
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Politi, illersornnissaq & eqqartuussiveqarneq

Synes du, at ansættelsesretten lyder spændende?
Vi har et barselsvikariat på ca. 9 måneder, hvor du får mulighed for at sidde med en bred vifte af opgaver inden for både den individuelle og den kollektive ansættelsesret. Der vil for den rette erfarne kandidat være mulighed for ansættelse som specialkonsulent/chefkonsulent.

Om stillingen
Personale & Jura er et kontor i Økonomi- og Personalestyrelsen, hvor vi rådgiver og vejleder ledere i centraladministrationen, underliggende enheder samt det grønlandske sundhedsvæsen i personaleretlige spørgsmål. Herudover er vi med til at vedligeholde, fortolke og forny de eksisterende overenskomstaftaler på vegne af Selvstyret og de grønlandske kommuner.

Dine hovedopgaver som personalejurist

 • Udfærdigelse af partshøringer og afgørelser om skriftlige advarsler, afskedigelser og bortvisninger
 • Generel rådgivning og vejledning af ledere om ansættelsesretlige forhold
 • Rådgivning og fortolkning af overenskomster, tjenestemandslovgivningen samt øvrige love, bekendtgørelser og cirkulærer inden for det ansættelsesretlige område
 •  
 • Varetagelse af mæglingsmøder blandt andet i forbindelse med disciplinærsager, fratrædelsesaftaler og uenighed
 • Udfærdigelse af ansættelsesretlige skrivelser samt vejledninger og udfærdigelse af retningslinjer på området
 • Undervisning af medarbejdere og ledere i Grønlands Selvstyre i grundlæggende ansættelsesret samt ad hoc oplæg om ansættelsesretten og overenskomsterne
Der kan efter behov, interesse, kompetence og udviklingsønsker aftales tilpasninger i opgaverne i samarbejde med teamets øvrige personalejurister. For eksempel kan den rette kandidat blive koblet på forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster på vegne af det offentlige Grønland, håndtere voldgifts- og retssager i samarbejde med husets advokat o.l.


Du har/er:
 • Cand. jur./Cand.merc.jur med interesse i arbejdsretten
 • God til at samarbejde, sparre og dele din viden med kollegaer
 • Ikke bange for at tage en udfordring op og følge den til dørs
 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på et højt niveau
 • Det er en fordel, hvis du har god talforståelse og forståelse af juridiske/økonomiske risici
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandske samfundsforhold, kultur og det grønlandske sprog
 • Diplomatisk, serviceminded og venlig af natur

Vi tilbyder:
 • Et spændende og ansvarsfuldt job med personlige og faglige udviklingsmuligheder
 • Fleksibelt arbejdsmiljø og tværfaglig sparring
 • Høj grad af indflydelse på dit arbejde
 • En uformel omgangstone og gode kolleger

Om os
Personale & Jura er et kontor, der på nuværende tidspunkt består af en 10 personalekonsulenter, 4 personalejurister og en kontorchef. Afdelingen er organisatorisk placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen, som hører under Departementet for Finanser og Skatter, og indgår dermed i Naalakkersuisuts administration.

Du kan læse mere om Økonomi- og Personalestyrelsen og vores værdier her: www.asa.gl

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Barbara S. Østergaard på mailadressen: baso@nanoq.gl eller på tlf. nr. +299 34 64 41.

Ansøgning
Ansøgningsfrist den 17. juni 2024. Samtaler forventes afholdt i uge 25.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises anden midlertidig indkvartering efter de til enhver tid gældende regler, hvortil kan opkræves den indkvarterede et driftsbidrag af de med indkvarteringen forbundne udgifter samt opkræves møbleringsbidrag efter gældende regler. Indkvarteringen fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt medarbejderen misligholder lejemålet og dette fører til udsættelse af boligen, vil der ikke blive stillet anden midlertidig indkvartering til rådighed.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia