sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Pilersaarutinik ataqatigiissaarisoq/ilisimatusarnermut assistenti

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 05-11-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-12-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81351303
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ingeniør og naturvidenskab


c/o Greenland Institute of Natural Resources
Pinngortitaleriffik
P.O. Box 570
DK-3900 Nuuk
Greenland
  +299 36 12 00
  info@natur.gl
  www.gcrc.gl

Laboratorie programkoordinator/forskningsassistent
Erfaren laboratorie programkoordinator/forskningsassistent søges til Grønlands Klimaforskningscenter ved Grønlands Naturinstitut
 
Grønlands Klimaforskningscenter er en afdeling ved Grønlands Naturinstitut. Centret er en forsknings, rådgivnings og uddannelsesafdeling, som forsker i effekterne af klimaforandringer på havets økosystem og miljø, samt det grønlandske samfund. Sådanne studier er komplekse og involverer en bred vifte af videnskabelige discipliner heriblandt biologi, biokemi og mikrobiel økologi i studier af plankton, bunddyr, fisk og marine pattedyr.

Vi søger en erfaren laboratorie programkoordinator / forskningsassistent, som kan indgå i det dynamiske og udfordrende arbejde ved Grønlands Klimaforskningscenter. Arbejdsopgaverne er alsidige og ansøgeren vil indgå i tæt samarbejde med centrets øvrige teknikere og forskere. Vi søger en engageret og fleksibel person med gode samarbejds- og koordineringsevner, en med ”hands-on” tilgang til at løse praktiske udfordringer i dagligdagen og som har lyst til at arbejde i et internationalt forskningsmiljø. Vi lægger vægt på, at du er omhyggelig i dit arbejde, initiativrig, selvmotiverende, og både kan samarbejde og arbejde selvstændigt.
Der forventes nogen feltarbejde i stillingen, mest prøveindsamling fra større eller mindre skibe. Erfaring med sejlads og håndtering af mindre både er derfor en fordel.

Primære arbejdsopgaver:

  • Planlægning og udførelse af feltarbejde i forbindelse med marin monitering
  • Udføre analyser i samarbejde med afdelingens andre laboranter og forskere
  • Optimering og verificering af analysemetoder
  • Indkøring og kalibrering af nyt udstyr
  • Ansvar for håndtering og bortskaffelse af farligt affald
  • Registrere kemikalier og sikre, at sikkerheden i laboratoriet er i overensstemmelse med gældende regler
  • Deltage i den almindelige drift og vedligeholdelse af laboratoriefaciliteter -og udstyr
  • Assistere gruppens forskere med det eksperimentelle arbejde og prøveindsamling


Kvalifikationer:
Der lægges vægt på at ansøger har uddannelse i og erfaring med arbejde i laboratorier, er vant til at samarbejde i et team men samtidig også trives med at arbejde selvstændigt og proaktivt. Der lægges specielt vægt på evner indenfor organisering og strukturering i laboratorier, samt planlægning og udførelse af det praktiske daglige arbejde i laboratoriet. Vi søger en imødekommende og entusiastisk kollega som har lyst til samarbejde på tværs af faggrupper.

Om rejseaktivitet:
Rejseaktivitet i og uden for Grønland må forventes i mindre omfang i forbindelse med projekter, hvorfor det forventes, at man kan tilpasse sin hverdag til den rejseaktivitet, der måtte være.

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia