sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Pinngitsuuisinnaajunnaarnermut Katsorsaasoq Allorfik Sermersuumiittumut

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 09-04-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-05-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81939179
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed

Allorfik Sermersooq søger behandler til rusmiddel- og spilafhængige børn og unge samt voksne pr 1. juli 2021 eller efter aftale. Allorfik er i gang med at virkeliggøre at tilbyde behandling også til børn og unge (15-29 år). Derfor håber vi, at du har erfaringer med samtaler med børn og unge.

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse, som fx lærer, pædagog eller socialrådgiver.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området sørger Allorfik for din uddannelse.

Herudover er det en fordel, hvis du har en supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning.

Allorfik Sermersooq tilbyder borgere i Kommuneqarfik Sermersoooq behandling mod alkohol-, hash- samt spilafhængighed, og der kan derfor forekomme rejser til byer- og bygderne for at lave forebyggende opgaver, samt være med til forebyggelse i byen i samarbejde med kommunen omkring projekter. På centret er der pt. 6 behandlere, og en af behandlerne fungerer som gruppeleder.

Allorfiks lokalcentre er organisatorisk under Videncenter om Afhængighed i Nuuk, der bl.a. står for den nationale indsats mod problemer med rusmidler og spil. Du vil få stor indflydelse på organiseringen af dit arbejde i samarbejde med Videncenter om Afhængighed, som også tilbyder metode – og fagprofessionel supervision til dig.

Du vil i arbejdet også skulle arbejde med voksne, ligesom dine øvrige kolleger også er med i arbejdet med børn og unge.

Som behandler skal du bl.a.:

 • Motivere til behandling med Motivational Interwieving
 • Planlæg individuelt behandlingstilbud efter evidensbaserede behandlinger
 • Behandle og vejlede borgere med problemer med alkohol, hash og spil
 • Efterbehandle og undervise pårørende
 • Lave kortlægningssamtaler og indrapportere til den nationale misbrugsdatabase
 • Samarbejde med kommunen omkring borgernes efterforløb og om problemer, der står i vejen for behandlingen
 • Undervise om tilbuddet i Allorfik og vores metoder
 • Lave undervisningsforløb for forældre med børn, der bruger rusmidler og til børn opvokset i et hjem, hvor der var rusmiddelproblemer
 • Lave udgående og opsøgende arbejder på uddannelsesinstitutioner.
Vi forventer:
 • at du har erfaring med samtaler med børn og unge
 • at du har en faglig interesse i behandlingsområdet
 • at du har en rummelig og positiv personlighed
 • at du kan sætte børn og unge samt borgerne i fokus
 • at du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
 • at du har et ønske om vedvarende at videreuddanne dig inden for afhængighedsområdet
 • at du er interesseret i tværfagligt samarbejde og i at undervise andre faggrupper
 • at du er interesseret i at lære nyt og i vores metoder.
Behandlingen vil overvejende foregå på grønlandsk, mens uddannelsen vil foregå på dansk. Du skal derfor være dobbeltsproget.

Ansøgningsfrist
1. maj 2021.

Om stillingen kan du kontakte:
Leder af Allorfik Birgit Niclasen tlf. +299 523832 mail bivn@allorfik.gl. Gruppeleder i Allorfik Sermersooq Henni Kielsen, tlf. +299 345264, mail: hela@allorfik.gl.

For informationer om Allorfik: www.allorfik.gl

Børne- og straffeattest
Man må påregne at der efter samtykke bliver indhentet straffe- og børneattest, hvis man ikke selv medbringer en ny straffe- og børneattest.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia