sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Pinngortitaleriffik ilisimatuussutikkut umiarsuatsinnut aquttuaqqamik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 02-06-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 30-06-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84831974
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ingeniør og naturvidenskab

Grønlands Naturinstitut søger engageret og ansvarsfuld 1.styrmand til forskningsskib R/V TARAJOQ med tiltrædelse snarest muligt

1.styrmand
Befinder du dig godt i et dynamisk og serviceorienteret team, så læs med nedenfor:
Arbejdet som 1. styrmand er meget selvstændigt som 3 holds vagt, hvor 1. styrmanden har nattevagten. ( På nogle togter  vil 1.styrmanden have ledelsen på dækket på det ene af 2 hold, hvor trawlbassen har ledelsen på det andet hold.) Arbejdsopgaverne vil variere, men et af ansvarsområderne er at sikre, at brand- og sikkerhedsudstyr ombord er vedligeholdt og fornyet efter anvisningerne, samtidig med at der er bestilt tilstrækkeligt forsyning hertil. Derudover har 1. styrmanden ansvaret for tilsyn med skibets navigationsudstyr samt ruteplanlægning inden sejlads i tæt samarbejde med overstyrmanden.
Som person skal du skal kunne kommunikere klart og tydeligt til resten af besætningen, kunne uddelegere ansvar samt følge op på opgaver. Du skal kunne arbejde selvstændigt, men også være en dygtig holdspiller, der kan se og benytte sig af kollegaers styrker i enhver situation. Du skal have lyst til at lære nyt og udvikle dig og dine kollegaer hver eneste dag. Og så skal du have interesse i brand og redning.
Dit ambitionsniveau, din personlige indsats og kvaliteten af dit arbejde er afgørende for, hvornår du forfremmes til højere rang eller skibsgruppe i forhold til de åbne positioner, der er i rederiet. Vi tilbyder både personlig og faglig udvikling samtidig med en arbejdsplads med gode, engagerede kollegaer og en flad organisationsstruktur.
 
VI FORVENTER, AT DU HAR:

 • Kystskipperbevis (gruppe 3 skibe), Sætteskipper- eller Skibsførerbevis (gruppe 2 skibe)
 • Erhvervs certificat til fragt skibe som vagthavende styrmand på broen
 • Gyldigt sundhedsbevis, pas og søfartsbog
 • GMDSS (GOC) certifikat
 • Maritim sundhedskursus – Medical A
 • Brandbekæmpelse for skibsofficerer + Brandbekæmpelse i skibe
 • Evner til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk
 • Gode IT-færdigheder
 • Ren straffeattest
 • En nul-tolerance i forhold til euforiserende stoffer samt alkohol
 • Mulighed for at sejle 4-6 ugers udmønstring (2 mand deler en stilling)
 • Fordel, men ikke krav kendskab af MARAD vedligeholdelse system, ISM, ISPS, LMC
 • Erfaring med trawl arbejde ombord på trawlere
ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn- og ansættelsesvilkår, følger vilkårene i henhold til Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituttet med en månedlig fast hyre tilsvarende 180 tjenestedage årligt. Regulativet kan downloades fra hjemmesiden www.natur.gl eller fås ved at kontakte Administrationschef Kathrine Lund Olsen.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia